Östersundomin uusi kaavaehdotus päätöksentekoon

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta.

Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus ilmakuvaan sovitettuna. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran metrolinjauksen vaihtoehtoon.

Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Ribbingön alueet on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillisellä osayleiskaavalla. Salmenkallion metroasema on poistettu.

Rakentamista on tehostettu varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsilla. Asukasmääräarvio on 80 000–100 000 asukasta. Rakentamisen painopiste ajoittunee 2030–2040-luvuille.

– Kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut erityisesti metroasemien ympärillä. Kaupunkimaista pientaloasumista on edelleen noin puolet rakentamisen määrästä, kuvaa Östersundomin suunnitteluyksikön päällikkö Ilkka Laine.

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella on muutettu suunnitelmaa siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys ja Westerkullan kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema muodostavat laajan yhtenäisen kokonaisuuden.

Natura-arvioinnin perusteella uusi ehdotus ei aiheuta merkittävää haittaa Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille.

Kaavataloudellisten laskelmien mukaan kaavaehdotus on kehittynyt hyvään suuntaan. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu lisäksi asukkaiden, yritysten, kuntatalouden sekä Helsingin seudun näkökulmasta.

– Östersundomin suunnittelussa on löydetty kaavaratkaisu, joka vastaa seudun kasvun tarpeeseen, eikä ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Myös kaavan kaupunkitaloudelliset edellytykset ovat parantuneet, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupungilta.

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaehdotukseen on valittu Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja teknistaloudelliseen vertailuun.

Östersundom-toimikunta käsittelee uutta yleiskaavaehdotusta 26.6. kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot, ja asiaa käsitellään kuntien luottamuselimissä elo–syyskuussa. Toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon.

Mikäli kunnat puoltavat kaavaehdotusta, toimikunta asettaa sen nähtäville loppuvuodesta 2017. Lausuntojen perusteella kaavaan voidaan tehdä vielä muutoksia ennen nähtäville asettamista. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuuksia, ja kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen.

Kuntien yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, vastaa kaavan laatimisesta ja tekee hyväksymispäätöksen. Päätöksen edellytyksenä on, että valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Tavoitteena on, että kaava voidaan hyväksyä vuoden 2018 aikana.

Kaavaehdotuksen aineistoihin ja Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjoihin voi tutustua verkossa osoitteessa yhteinenostersundom.fi.

Östersundomin yleiskaavan aineistot

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat

Östersundom-toimikunnan 26.6. kokouksen esityslista (pdf)

9 Responses

 1. Yleiskaavaehdotuksessa Östersundomiin 80000-100000 uutta asukasta, metron kuormituslaskelmissa 27000…

  Thumb up 4
  • Ei hätää trendikkäässä helsingissä kaikki fillaroi matkansa vuodet läpeensä.

   Thumb up 2
 2. Kyllä vaan, ei mitään hätää! Lisätään vaan busseja ja tuodaan työpaikat Östersundomiin

  Thumb up 0
 3. Viime keväänä Landbon alueella kävi valkoselkätikka ruokailemassa kaksi kuukautta lintujen ruokintapaikalla. Kyseinen laji on todella harvinainen. Vain 15 pesää on löydetty Suomesta.

  Thumb up 3
  • Luulen jotta liito-orava söi sen munat ja lintu vaihtoi parempiin mai
   semiin, jos ei enään näy.

   Thumb up 0
 4. Knutersin tiellä Landbossa lentelee myös, etelä-suomessa rauhoitettu, korppipariskunta. Pesivät kaiketi jossain Knuterisn tien ja porvoon moottorietien risteämän lähettyvillä, sillä raakuntaa kuuluu metsässä.

  Thumb up 2
  • Korppeja on alkanut olemaan paljon enemmänkin, niitä näkee kesällä jos ei nyt päivittäin niin viikoittain lentämässä myös puroniityssä.

   Thumb up 1
 5. Korppi on tunnetusti viisas lintu joten hänkin puolustaa reviiriään.
  Samoin ruisrääkkä joka pesi tai ainakin kauan halusi pesiä
  Susirajalla olevassa ojassa. Useita viikkoja se ainakin ’lauloi’
  Kun sitä mieltä Eino Leino runossaan oli!

  Thumb up 0
 6. Helsingin kaupungin kasvu perustuu osittain maiden pakkolunastiksiin.Tästä on hyviä esimerkkejä historiasta.On valitettavaa että kun katsoo kavaa ja siitä tehtyjä valintoja on alueen matelijat ja niiden suojelu pimitetty.Kun ottaa huomioon miten maapallon lämpiäminen kasvaa ja CO2 päästöt lisääntyy ei kaavassa rakentamisessa ole tätä huomioitu. On vastuutonta tehdä tälläisiä kaavoja.Kiinassa on rakennetaan viherkaupunkeja ,meillä valta on rakennus ja maankäytön yrityksillä.

  Thumb up 0

Kommentoi