Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och naturvärden. I planberedningen har man löst frågor gällande naturskyddet och utvecklat planläggningsekonomin.

Det nya generalplaneförslaget för Östersundom inpassat i ett flygfoto. Bild: Helsingfors stad

Planförslaget har ändrats en hel del jämfört med det förslag som var framlagt för påseende våren 2015. Av de många alternativen för metrons linjedragning och markanvändningen har man bestämt sig för lösningen med den så kallade raka metrolinjedragningen. Metrons linjedragning har rätats så att metrospåret inte går via Sundberg som ligger nära Naturaområdena.

Östersundomkommittén behandlar det nya generalplaneförslaget på sitt sammanträde den 26 juni. Om kommunerna stöder planförslaget lägger kommittén det fram för påseende i slutet av 2017. Målet är att planen ska kunna godkännas under år 2018.

Läs mer >>

Du kan också följa med vad som händer i Östersundom genom att beställa ett nyhetsbrev till din e-post!

Beställ nyhetsbrevet