Förslaget till generalplan till påseende 26.1.–4.3.2015

Den gemensamma generalplanen för Östersundoms kommuner är klar. Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder för cirka 70 000 nya invånare fram till 2060. Det kan komma 15 000–30 000 nya arbetsplatser till området.

yhteinenostersundom_julkaisu_kartta

Planförslaget i korthet i publikationen.

Du kan bekanta dig med generalplansmaterialet på generalplansutställningarna samt på webben. I februari ordnas diskussionsmöten. Välkommen att diskutera planerna för Östersundom! Läs mer >>

Du kan också följa med vad som händer i Östersundom genom att beställa ett nyhetsbrev till din e-post!

Beställ nyhetsbrevet