Östersundomkommitténs beslut den 10 april 2018

Östersundomkommittén samlades den 10 april 2018 kl. 11.30. Föredragningslista för mötet (pdf)

Beslut under mötet:

1.Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt föredragningslistan

2. Val av protokolljusterare

Enligt föredragningslistan

3. Anmälningsärenden

Enligt föredragningslistan

4. Utlåtande om beredningsmaterialet för Nylandsplanen 2050

Enligt föredragningslistan

Mötesprotokollet finns för påseende (på finska) på webbplatsen för beslutsfattande: https://yhteinenostersundom.fi/sv/generalplan/beslutsfattande/