För att trygga en balanserad utveckling av Helsingforsregionen beslöt statsrådet år 2007 på initiativ av Helsingfors att inkorporera den sydvästliga delen av Sibbo och den så kallade Västerkullakilen i Vanda till Helsingfors.

Den 24 november 2010 ingicks ett avtal mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo om upprättande av en gemensam generalplan.

Generalplanens innehåll och noggrannhet Generalplanen fokuserar på faktorer med central betydelse för stadsstrukturen, såsom placeringen av boende, arbetsplatser och tjänster samt trafik och rekreation.

Innehållet i och noggrannheten av generalplanen kommer att gestalta sig under planeringstiden. Kommunernas gemensamma generalplan utarbetas som en generalplan med rättsverkningar och fastställs av miljöministeriet. Generalplanen styr utarbetandet av kommuners detaljplaner.

Planerings- och behandlingsskeden

Generalplanens anhängiggörande meddelades i ett brev daterat den 1 februari 2011, och delaktighets- och evalueringsplanen (pdf) fanns till påseende den 3–28 februari 2011

Det preliminära planutkastet och övrigt förberedelsematerial fanns till påseende den 21 april – 23 maj 2011.

På basis av det preliminära planutkastet och responsen på det utarbetades fem alternativa planutkast. Efter att kommunerna förordat förslaget, beslöt Östersundomkommittén den 7 maj 2012 att förslaget till den gemensamma generalplanen för Östersundom ska beredas utifrån alternativ B i utkastet till generalplan, daterat den 9 februari 2012. Reviderade utkastet

Målsättningen är att generalplaneförslaget ska presenteras under år 2014.