Kuntien yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, laatii ja hyväksyy yhteisen yleiskaavan. Toimikunnan jäseniä ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Mikko Aho, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine sekä Sipoon vs. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä. Toimikunnan tehtävä päättyy, kun yleiskaavan vahvistamista koskeva päätös saa kuuluttamisen jälkeen lainvoiman.

Östersundom-toimikuntaan nimettiin uudet jäsenet

Kuntien yhteisen yleiskaavan päätöksenteon eteneminen

Östersundomin yhteisen yleiskaavan prosessi

Östersundom-toimikunta esittää kaavaluonnosta ja -ehdotusta kuntien käsittelyyn. Kaavavaiheet käsitellään samansisältöisenä kaikkien kolmen kunnan hallituksissa ja valtuustoissa. Tämän jälkeen on Östersundom-toimikunnan hyväksymiskäsittely.

Kaavaehdotusta ei esitellä toimikunnalle, ellei kunkin kunnan valtuusto ole puoltanut sitä oman alueensa osalta. Östersundom-toimikunnasta yleiskaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat

Esityslistat:
1.2.2011 |15.4.2011|17.6.2011 |9.2.2012|7.5.2012|12.6.2012|27.10.2014|9.12.2014|16.2.2015
|28.4.2017

Pöytäkirjat:
1.2.2011 |15.4.2011|17.6.2011
|9.2.2012|7.5.2012|12.6.2012|27.10.2014|9.12.2014|16.2.2015
|28.4.2017

Päätösasiakirjojen liitteet

Liitteet 28.4.2017 kokouksessa:

Pöytäkirjan liitteet:

Kohta 3, liite 4: Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf). Pöytäkirjan kohdan 3 liitteet 1–3 ovat samat kuin esityslistan liitteet.

Kohta 4, liite 3: Lausuntopyyntö Östersundomin yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnista (pdf). Pöytäkirjan kohdan 4 liitteet 1 ja 2 ovat samat kuin esityslistan liitteet.

Esityslistan liitteet:

Esityslistan kohta 3: Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

 • Liite 1: Uudenmaan liiton lausuntopyyntö (pdf)
 • Liite 2: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus, pohjoinen metrolinjaus (pdf)
 • Liite 3: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus, suora metrolinjaus (pdf)
 • Liite 4: Lausuntoesitys (pdf)

Esityslistan kohta 4: Lausuntojen pyytäminen östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista

 • Liite 1: Östersundomin yhteinen yleiskaava, kaavaehdotus, suora metro -vaihtoehto (pdf)
 • Liite 2: Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066) (pdf)
 • Liite 3: Lausuntopyyntö, luonnos (pdf)

Liitteet 16.2.2015 kokouksessa:

Pöytäkirjan liite 5: Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf) Pöytäkirjan liitteet 1–4 samat kuin esityslistan liitteet.

Esityslistan liitteet:

 1. Uudenmaan liiton lausuntopyyntö (pdf)
 2. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus (pdf)
 3. Maakuntakaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset (pdf)
 4. Maakuntakaavaehdotuksen kumottavien merkintöjen kartta (pdf)
 5. Lausuntoluonnos (pdf)

Liitteet 9.12.2014 kokouksessa:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, 9.12.2014 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 5.11.2014 (pdf)
 3. Havainnekuva, 27.10.2014 (pdf)
 4. Teknistaloudellinen selvitys, 12.11.2014 (pdf)
 5. Vaikutusten arviointiraportti, 5.11.2014 (pdf)
 6. Luontovaikutusten arviointi, 5.11.2014 (pdf)
 7. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), 10.10.2014 (pdf)
 8. Pientalokaupunki, 27.10.2014 (pdf)
 9. Vuorovaikutusraportti, 27.10.2014 (pdf)
 10. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 18.11.2014 (pdf)
 11. Sipoon kunnanhallituksen päätös 25.11.2014 (pdf)
 12. Vantaan kaupunginhallituksen päätös 1.12.2014 (pdf)

Liitteet 27.10.2014 kokouksessa:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, 27.10.2014 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 27.10.2014 (pdf)
 3. Havainnekuva, 27.10.2014 (pdf)
 4. Teknistaloudellinen selvitys, 27.10.2014 (pdf)
 5. Vaikutusten arviointiraportti, 27.10.2014 (pdf)
 6. Luontovaikutusten arviointi, 10.10.2014 (pdf)
 7. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), 10.10.2014 (pdf)
 8. Pientalokaupunkiraportti, 27.10.2014 (pdf)
 9. Vuorovaikutusraportti, 27.10.2014 (pdf)

Liitteet 12.6.2012 kokouksessa:

 • Asia 2, liite 1. (pdf), Uudenmaan liiton lausuntopyyntö Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
 • Asia 2, liite 2. (pdf), Östersundom-toimikunnan lausunto

Liitteet 7.5.2012 kokouksessa:

 • Asia 3, liite 1. (pdf) Sipoon kunnanhallituksen päätös 13.3.2012
 • Asia 3, liite 2. (pdf), Vantaan kaupunginhallituksen päätös 26.3.2012
 • Asia 3, liite 3. (pdf), Helsingin kaupunginhallituksen päätös 10.4.2012
 • Asia 3, liite 4, kaavaluonnoskartta, vaihtoehto B. 9.2.2012. (pdf)
 • Asia 3, liite 5, vuorovaikutusraportti. 9.2.2012. (pdf)
 • Asia 4, liite 1. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö
 • Asia 4, liite 2. (pdf), Neuvottelumuistio 30.3.2012
 • Asia 4, liite 3. (pdf), Östersundom-toimikunnan lausuntoluonnos
 • Pöytäkirjan liite 1, pykälä 9. (pdf) Östersundom-toimikunnan lausunto

Liitteet 9.2.2012 kokouksessa:

 • Asia 3, liite 1. (pdf), Östersundomin yleiskaavaluonnoksen päätösehdotus
 • Asia 4, liite 1. (pdf), Östersundom-toimikunnan saatekirje ELY-keskukselle
 • Asia 4, liite 2. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen selvityspyyntö 22.12.2011

Liitteet 17.6.2011 kokouksessa:

Liitteet 15.4.2011 kokouksessa:

 • Asia 4, liite 1. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen kirje
 • Pöytäkirjan liite 1, pykälä 12 (pdf), Östersundom-toimikunnan vastine

Liitteet 1.2.2011 kokouksessa:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2011 (pdf)