Östersundomin alueen suunnittelun tavoitteita ovat:

  • Alueelle tulee 65 000-70 000 asukasta. Luvussa ovat mukana nykyiset noin 6000 asukasta.
  • Joukkoliikenteen perusratkaisu on Mellunmäestä jatkuva metro.
  • Alueelle suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti monipuolinen, pääosin pientalovaltainen kaupunginosa.
  • Alueelle tulee luonteeltaan hyvin erilaisia kaupunginosia.
  • Natura 2000-alueet huomioidaan suunnittelussa kaupunkirakenteeseen tiivisti liittyvinä luonto- ja virkistysalueina.
  • Ranta-alueita on julkisessa käytössä nykyistä enemmän.
  • Sipoonkorpi on suunnittelun lähtökohtia.

Östersundomin yleiskaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä siihen liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaavat. Östersundomin alueella on voimassa useita maakuntakaavoja. Ne on laadittu ennen päätöstä liittää Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvia alueita Helsinkiin, joten ne eivät ole ajantasaisia. Maakuntakaavoja uudistetaan parhaillaan.

Östersundomin suunnittelua ohjaavat myös monet muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset kuten esimerkiksi: