Helsinki hyväksyi nähtävilläolon, Sipoo ja Vantaa käsittelevät kaavaluonnosta

Yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto tulevat virallisesti nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten sen jälkeen kun Helsingin, Vantaan ja Sipoon kaupungin- ja kunnanhallitukset ovat käsitelleet asian. Tavoitteena on saada aineisto nähtäville huhti-toukokuussa 2011.

  • Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi nähtävilläolon kokouksessaan 3.3.2011 ja Helsingin kaupunginhallitus kokouksessaan 28.3.2011.
  • Sipoon kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi nähtävilläolon kokouksessaan 9.3.2011. Asia jäi pöydälle Sipoon kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2011. Seuraavan kerran asiaa käsitellään kokouksessa 12. huhtikuuta.
  • Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.3.2011 asia jäi pöydälle.

Päätöksen nähtäville asettamisesta tekee yhteistä yleiskaavaa varten perustettu Östersundom-toimikunta.  

Nähtävilläoloaikana järjestetään keskustelutilaisuuksia Sakarinmäen koululla, Kuntokalliossa, Länsimäen koululla ja kaupunkisuunnittelun kohtauspaikassa Laiturilla. Keskusteluun voi tuolloin osallistua myös verkossa Yhteinen Östersundom -sivustolla.

Ajankohdista tiedotetaan seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Metro-lehti, Helsingin uutiset, Sipoon Sanomat, Borgåbladet ja Vantaan Sanomat. Lisäksi asiasta kerrotaan tällä sivustolla ja kuntien omilla verkkosivuilla.

Lue uutinen kaavaluonnoksen käsittelyn käynnistymisestä (21.2.2011)

0

Kommentointi on suljettu.