Östersundom-toimikunta käsitteli yleiskaavasta saatuja kannanottoja

Östersundom-toimikunta kokoontui 17.6.2011 ja päätti asioista esityslistan mukaisesti.

Östersundomin yhteisestä yleiskaavaluonnoksesta saatiin kaikkiaan 333 mielipidettä  ja kannanottoa. Keskustelutilaisuuksiin osallistui yli 300 asukasta. Palautetta käydään läpi kesän ja alkusyksyn aikana ja sen pohjalta pohditaan suunnittelun suuntia jatkossa.

Yhteisen yleiskaavan suunnittelutyö jatkuu. Seuraavaksi laaditaan yleiskaavan varsinainen luonnos, joka menee Östersundom-toimikunnan käsittelyn jälkeen Helsingin ja Vantaan kaupunginhallitusten sekä Sipoon kunnanhallituksen käsittelyyn.

Kooste sisältää seuraavat kannanotot:

 • Dodo ry
 • ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Fingrid Oyj
 • Gasum Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
 • Helsingin kaupungin liikuntavirasto
 • Helsingin kaupungin pelastuslaitos
 • Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
 • Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus
 • Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
 • Helsingin poliisilaitos
 • Helsingin Satama -liikelaitos
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • Helsingin Yrittäjät
 • Helsy Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 • HKL Helsingin kaupungin liikelaitos
 • HKR Helsingin kaupungin rakennusvirasto
 • HSL Helsingin seudun liikenne
 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • Karhusaari-seura ry
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikennevirasto
 • Luonto-Liiton Uudenmaan piiri
 • Metsähallitus
 • Museovirasto
 • Natur och Miljö rf
 • Nuorisoasiainkeskus
 • Porvoon kaupunki
 • Porvoon museo
 • SFP i Östra Vanda rf
 • Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysosasto
 • Sipoon Luonnonsuojelijat r.f.
 • Sipoon saarintovaltuuskunta
 • Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn Helsingin ja Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan paikallisosastot
 • Terke Helsingin kaupungin terveyskeskus
 • Tringa
 • Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
 • Uudenmaan liitto
 • Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry
 • Vantaan Energia
 • Vantaan kaupungin opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
 • Vantaan kaupungin opetuslautakunta
 • Vantaan kaupungin Östersundom-luottamushenkilötoimikunta
 • Vantaan kaupunginmuseo
 • Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry
 • Vantaan ympäristöyhdistys ry
 • Vantaa-seura – Vandasällskapet ry
 • Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
 • Östersundom-seura
0

7 Responses

 1. Koska varsinainen luonnos tulee nähtäväksi?

  1+
 2. Sama kysymys, koska julkaistaan tuo luonnos? Toivottavasti( Sipoon ns.suunnittelijat varsinkin) on otettu asukkaiden mielipiteet ja toiveet oikeasti huomioon!

  1+
 3. Hei ja kiitos kysymyksistä! Yleiskaavan tarkennetun luonnoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Tarkennettu luonnos käsitellään Östersundom-toimikunnassa ja kaikissa kunnissa vähintään kaupungin- tai kunnanhallitustasolla. Lisätietoa päätöksentekoprosessista: http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/paatoksenteko/

  1+
  • Onko tarkempaa päivämäärää tiedossa kaavaluonnoksen julkaisemiseen? Meneekö prosessi niin, että ehdotelma ainoastaan näytetään ja esitellään kaupungin-ja kunnanvaltuustoissa, ei hyväksytetä. Vai onko päätösvalta kaavaluonnoksesta yksinomaan Östersundom-toimikunnalla?
   Kiitos tiedosta etukäteen!

   1+
   • Hei, meillä ei ole vielä tiedossa tarkkoja päivämääriä. Tiedotamme niistä sitten täällä nettisivulla ja uutiskirjeellä. Nyt käydään läpi saatua palautetta ja vasta valmistellaan tarkennettua luonnosta. Luonnos menee Helsingin, Sipoon ja Vantaan kaupungin- ja kunnanhallituksiin käsiteltäväksi päätösehdotuksella, että hallitus puoltaisi tarkennettua yleiskaavaluonnosta jatkosuunnittelun pohjaksi.

    0
 4. Taitaa suunnitelma kuulua ö-mappiin…

  1+
 5. alkaa tuo loppuvuosi olla käsillä.. Joko sitä luonnosta olisi nähtävillä, vai jatketaanko tällä linjalla ja pidetään rakennuskielto voimassa vielä muutama vuosi, ja tiet yksityisinä, ryöstöhintaisina, saman veron minä maksan kuin muutkin helsinkiläiset, saisinko myös vastinetta rahoilleni, eli aloitetaan vaikka tuosta teiden ottamisesta kaupungin kontolle…

  0