Granskat planutkast till behandling i kommunerna i början av året

Ett planutkast till Östersundom kommuners gemensamma generalplan och beredningsmaterialet fanns till påseende våren 2011. De gav upphov till mycket åsikter och ställningstaganden utgående från vilka planerna har granskats. Arbetet fortsätter och målet är att det granskade utkastet till generalplanen ska behandlas av beslutsfattarna i Helsingfors, Sibbo och Vanda i början av 2012.

Det granskade planutkastet kommer att innehålla fem olika alternativ varav Östersundomkommittén kommer att presentera ett som grund för planförslaget. Alternativen som kommer att behandlas är:

  • A. Sex metrostationer
  • B. Fem metrostationer
  • C. Fyra metrostationer (naturorganisationernas skuggplan)
  • D. Snabbspårvägar
  • E. Snabbspårvägar och ett regionaltåg

Man kommer att granska de olika alternativens effekter i en jämförelse- och bedömningsrapport. Påverkningarna av det alternativ som kommer att presenteras som grund för planförslaget bedöms mer detaljerat. Jämförelsen av alternativen för trafiksystemen har beställts som ett konsultarbete av Strafica. Åsikterna och ställningstagandena med svar i utkastet för generalplanen sammanställs i en interaktionsrapport.

Utarbetandet av Natura-bedömningen inleddes i augusti 2011 utgående från utkastet för generalplanen och beredningsmaterialet som var till påseende. Bedömningsarbetet och förberedelsen för generalplanen fortsätter jämsides. Planerna bearbetas utgående från de preliminära bedömningsresultaten och Natura-bedömningen preciseras utgående från materialet för planens följande steg. FCG Oy utarbetar bedömningen.

Materialet till det granskade utkastet till generalplanen blir färdigt för granskning och det kommer att publiceras på internet då ärendet är på den första kommunens förtroendeorgans föredragningslista. Noggranna presentationstidtabeller för år 2012 har ännu inte bekräftats.

Östersundomkommittén ska godkänna det granskade planutkastet som grund för den fortsatta planeringen efter att styrelserna i kommunerna Helsingfors, Sibbo och Vanda har tillstyrkt godkännandet av utkastet. Av beslutsfattarna fås även det som behövs för den fortsatta planeringen.

Vid sidan om materialen till planutkastet bereds utredningar om småföretags verksamhetsmöjligheter, solenergi och dagvatten. Därtill är bland annat planer på en sanering av vattenområden, sambrukstunnel och bergsresurser under arbete.

Till förslagsskedet under år 2012
Utgående från det granskade planutkastet utarbetas ett planförslag som kommer att finnas till påseende för anmärkningar och utlåtanden. Planförslaget behandlas i styrelsen och fullmäktige i alla tre kommuner. Fullmäktige i alla kommuner ska tillstyrka planutkastet för sitt område. Förslaget godkänns av Östersundomkommittén. Målet är att generalplaneförslaget färdigställs i slutet av år 2012.

Beslutsfattande >>

Mera aktuella artiklar finns på finska på sidan Ajankohtaista.

0

Kommentointi on suljettu.