Majvikin ja Granön luontoselvitys täydentyi

Syksyllä 2010 Sipoon kunta tilasi Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan pohjaksi ympäristöselvityksen Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelta. Selvityksessä kartoitettiin kohteen luontotyypit ja niiden suojeluarvo. Sitä päätettiin tarkentaa tarvittavilta osin kaavoitustyön edetessä. Keväällä ja kesällä 2011 tehtiin lisäselvityksiä, joiden tulokset on koottu raporttiin ja liitekarttoihin.

Alustavan luontoselvityksen täydennys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle, 2011 (.pdf). FM Hannu Tammelin, T:mi Ekologinen ympäristökartoitus.

Täydennysselvityksen osa-alueet

1) Liito-oravakohteiden kartoitus

2) Viitasammakon esiintyminen

3) Linnustokartoitus (.pdf). Liitekartat:
Kartta 1. Majvikin pohjoisosassa havaitut EU:n lintudirektiivin liitteen I uhanalalaiset, vaarantu-neet ja silmälläpidettävät lajit
Kartta 2. Majvikin pohjoisosassa havaitut listojen B, C ja D sellaiset lajit, jotka eivät esiinny listalla A.
Kartta 3. Majvikin eteläosassa havaitut EU:n lintudirektiivin liitteen I uhanalalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät lajit
Kartta 4. Majvikin eteläosassa havaitut listojen B, C ja D sellaiset lajit, jotka eivät esiinny listalla A.
Kartta 5. Granössä havaitut EU:n lintudirektiivin liitteen I uhanalalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät lajit
Kartta 6. Granössä havaitut listojen B, C ja D sellaiset lajit, jotka eivät esiinny listalla A.
Kartta 7. Listojen A-D kaikki lajit Majvikin pohjoisosassa
Kartta 8. Listojen A-D kaikki lajit Majvikin eteläosassa
Kartta 9. Listojen A-D kaikki lajit Granössä
Kartta 9B. Listojen A-D kaikki lajit Granössä

4) Lepakoiden esiintyminen (.pdf). Liitekartat:
Kartta 1. Majvikin pohjoisosan lepakkoalueet
Kartta 2. Majvikin eteläosan lepakkoalueet
Kartta 3. Granön lepakkoalueet

5) Putkilokasvilajisto

6) Uudet biologisen ja ekologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeät pienkohteet. Liitekartat:
Kartta 1. Majvikin alueen uudet rajaukset ja luonnoarvokohteet
Kartta 2. Majvikin alueen uudet rajaukset ja luonnoarvokohteet
Kartta 3. Granön alueen uudet rajaukset ja luonnoarvokohteet
Kartta 4. Granön alueen uudet rajaukset ja luonnoarvokohteet

Sipoon kunnan verkkosivuille >> 

Alustava luontoselvitys

Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle, 2010. FM Hannu Tammelin, T:mi Ekologinen ympäristökartoitus, 2010. Raportti (pdf). Liitekartat (1) (2) (3) (4).

0

Kommentointi on suljettu.