Mielipiteiden pohjalta muutoksia metroon ja viheralueisiin

Yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto olivat nähtävillä keväällä 2011 ja siitä saatiin yhteensä 173 mielipidettä ja 73 kannanottoa. Näistä on koottu lyhennelmät ja vastineet vuorovaikutusraporttiin, jonka Sipoon, Vantaan ja Helsingin päätöksentekijät saavat tutustuttavakseen.

Palaute on vaikuttanut tarkistetun kaavaluonnoksen sisältöön. Luontojärjestöjen yhdessä laatima varjokaava otettiin yhdeksi vertailtavaksi vaihtoehdoksi järjestöjen kannanotossa esittämän toiveen perusteella.

Kaavaehdotuksen pohjaksi esitettävässä vaihtoehdossa B Vantaalta poistettiin Kartanon metroasemaksi kutsuttu asema muun muassa palautteen perusteella. Muutos vaikutti metron linjaukseen Salmenkallioon asti ja se antoi tilaa laajalle kulttuurimaiseman säilyttämiselle Westerkullan kartanon mailla. Myös muita Vantaan viheralueita voitiin laajentaa.

Palautteen perusteella on laajennettu myös ekokäytäviä ja Sipoonkorveksi tulkittavaa metsäaluetta. Talosaaresta, Granöstä, Salmenkalliosta , Norrbergetistä  ja Landbosta on vähennetty rakentamisalueita. Sipoossa Majvikissa rakentamisalueet ovat puolestaan laajentuneet maanomistajien ja asukkaiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen tuloksena.

Pääkatuverkkoa on tarkistettu vaihtoehdossa B siten, ettei katuja olisi tarpeettomasti sijoitettu asuttujen kiinteistöjen kohdalle. Yleiskaavaluonnos ei ole tarkka suunnitelma pääkatujen sijoittamisesta maastoon, mutta muutokset on voitu ottaa mukaan kaavaan jo tässä vaiheessa.

Kirjallisten kannanottojen ja asukastilaisuuksien lisäksi asukkaat, maanomistajat ja yhdistysten edustajat ovat keskustelleet suunnittelijoiden kanssa henkilökohtaisissa tapaamisissa, jotka jatkuvat edelleen. Näitä keskusteluita ei ole koottu raporttiin, mutta ne on huomioitu muuten.

– Alueelle toivotaan asumisen lisäksi monenlaista toimintaa. Ideoita kannattaa edelleen esittää suunnittelijoille. Esimerkiksi Talosaaressa Husön kartanolle on toiveiden perusteella varattu kaavassa lisätilaa hevosharrastukseen, toteaa kuntien yhteisen suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Matti Visanti.

Palautetta on saatu esimerkiksi prosessista, kaavan esitystavasta, seudullisista kysymyksistä, raideliikenteestä ja luonnonympäristöstä sekä tietystä kaupunginosasta tai tontista. Vastineet on ryhmitelty raportissa aiheittain. Tämän vuoksi yhteen mielipiteeseen saattaa löytyä vastaus useammasta eri luvusta. Yksityishenkilöiden nimet on poistettu verkossa julkaistavasta raportista.

Tutustu raporttiin:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet. 9.2.2012. (pdf)

Kaikki kannanotot ja mielipiteet ovat saatavilla alkuperäisessä muodossa Helsingin kaupungin kirjaamossa PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kaupungintalo Pohjoisesplanadi 11-13), Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskuksessa, PL 7, 04131 Sipoo (käyntiosoite: Iso Kylätie 18) sekä Vantaan kaupunkisuunnittelussa, Kielotie 28, 01300 Vantaa.

0

3 Responses

 1. Hyvä, että luontojärjestöjen vaihtoehto on nyt C-vaihtoehtona mukana.

  Suosikkina esitelty B toisi liikaa rakentamista Natura-alueiden lähelle, valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle, SL-varauksille sekä muuten arvokkaille luonto- ja virkistysalueille. Siinä olisi oikeudellisiakin ongelmia, ei vain Naturan takia, vaan myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, yleiskaavan sisältövaatimusten sekä MRL:n vaatimien riittävien selvitysten osalta.

  Nopeinta ja varminta olisi jatkaa C-vaihtoehdon pohjalta.

  1+
 2. Vuorovaikutusraportista näkyy selvästi yleiskaavaa valmistelevien virkamiesten jääräpäinen asennoituminen. Kansalaiset kommentoivat, esittävät hyvin perusteltuja ehdotuksia ja aitoja huolenaiheita. Sitten todetaan että kommentteja ei aiota mitenkään huomioida. Ilmeisesti kunnallisvaalit ovat ainoa paikka jossa voimme yrittää vaikuttaa siihen miten todella toimitaan.

  0
  • JUURI NÄIN. Tuntuu tosi kurjalta tällainen touhu.

   0