Östersundom-toimikunta kokoontui – Sipoon, Vantaan ja Helsingin ohjeet huomioidaan jatkosuunnittelussa

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen Östersundom-toimikunta päätti 7.5. kokouksessaan, että Östersundomin yhteistä yleiskaavaehdotusta valmistellaan yleiskaavaluonnoksen 9.2.2012 päivätyn vaihtoehto B:n pohjalta. Vaihtoehdon liikenneratkaisu pohjautuu viiden aseman metroon.

Helsingin, Sipoon ja Vantaan kaupunginhallitukset hyväksyivät B-vaihtoehdon maalis-huhtikuussa jatkosuunnittelun pohjaksi.

Östersundom-toimikunta päätti, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon Sipoon kunnanhallituksen, Vantaan kaupunginhallituksen ja Helsingin kaupunginhallituksen antamat jatkosuunnitteluohjeet.

Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että merkittävän haitan muodostuminen Natura 2000 -alueiden luontoarvoille ehkäistään. Majvikin lounais-koillissuuntainen ekologisen käytävän linjaus huomioidaan siten, että käytävään sisältyy pellon lisäksi riittävästi myös metsäisiä alueita.

Kaavassa tarkastellaan myös pikaraitiotievaihtoehtoa tiiviin kaupunkirakentamisen mallissa. Salmenkallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantarnäsin niemen osalta varmistetaan, ettei rantoja rakenneta Helsingin nykykäytännön vastaisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan rannan puoleisen osan rakentamismahdollisuuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alueen luontoarvoihin.

Lue uutiset päätöksenteosta:

Yleiskaavaehdotus valmistuu esiteltäväksi alkuvuonna 2013

Tavoitteena on, että yleiskaavaehdotus on valmis esiteltäväksi alkuvuonna 2013. Valmis kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Kaavaehdotusvaiheessa järjestetään myös keskustelutilaisuuksia.

Ehdotusta laadittaessa tarkistetaan kaavamääräyksiä ja rajauksia, sovitetaan suunnitelmia paremmin maastoon ja viedään liikenteen ja kunnallistekniikan suunnittelua eteenpäin. Kaavaehdotukseen laaditaan kartan lisäksi selostusliite.

Yleiskaavaehdotuksen tarkkuustaso säilyy samana kuin luonnoksessa. Yleiskaava toimii ohjeena tarkemmalle asemakaavoitukselle.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Matti Visanti, p. 310 37291
kokoustiedotus: viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, p. 09 310 37368

Kokousaineistot:

Östersundom-toimikunnan esityslista 7.5.2012 (pdf)

Liitteet 7.5.2012 kokouksessa:

 • Asia 3, Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen. Liite 1. (pdf)
 • Asia 3, Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen. Liite 2. (pdf)
 • Asia 3, Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen. Liite 3. (pdf)
 • Asia 3, Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen. Liite 4. (pdf)
 • Asia 3, Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen. Liite 5. (pdf)
 • Asia 4, Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Liite 1. (pdf)
 • Asia 4, Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Liite 2. (pdf)
 • Asia 4, Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Liite 3. (pdf)

Päätöksenteko >>

8 Responses

 1. Östersundom sitä ja östersundom tätä. Pyytäisin, että asioista keskustellaan suomeksi ja suomenkielisillä nimillä.

  3+
  • Sssh… jos ei ole mitään viisasta sanottavaa niin voi olla hiljaa. Hälsningar ifrån Östersundom.

   10+
   • Taitaa ruotsinkieliset masinoida tätä kieliriitaa kieltämällä suomenkielisiltä oikeudet omakielisiin nimiin. Jos ruotsinkieliset olisivat vain hiljaa niin heihin suhtauduttaisiinkin säyseämmin. Nyt ruotsinkieliset valittavat jokaisesta epäkohdasta, kun heidän bättre folk -oikeuksia poljetaan.

    2+
 2. Itäsalmi on paljon parempi nimitys kuin Östersundström…miten se edes kirjoitetaan? Eikö Suomessa saa elää suomeksi???

  HALOO!!!!

  1+
 3. Eiköhän sitä puhekielessä kutsuta kuitenkin Östikka nimellä kuten ennenkin. Sehän taipuu myös suomenkielisten suussa.

  0
 4. Meille keski-ikäisille ja vanhemmille suomenkielisille Östersundom on Östersundom ja sellaisena pysyy. Turha jokaista vanhaa paikannimeä on suomentaa.

  4+
 5. Miten työt edistyvät kivilouhimon ja läjitysalueen suhteen…siinä sitä on luotoarvot kohdallaan.

  0
 6. Kyllä Itäsalmi nimi on paljon parempi, ollaanhan suomalaisia!
  Itäsalmi on niin iskostunut, että on ruotsinkielisiltä poliittinen itsemurha kieltää sen käyttö suomalaisilta.

  0

Kommentoi