Östersundomin yleiskaavaehdotus käsittelyyn keväällä 2013

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2013 alkupuolella. Kaavaehdotusta kehitetään tarkistetun kaavaluonnoksen pohjalta.

Tarkistettu kaavaluonnos hyväksyttiin Sipoossa, Helsingissä ja Vantaalla keväällä 2012. Kaavaehdotuksen arvioitiin tulevan käsittelyyn syksyn aikana.

Ehdotusta kehitetään rinnakkain konsulttityönä tehtävän Natura-arvion kanssa. Kaavaehdotuksessa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja.

Natura-arvio valmistuu joulukuussa 2012, jonka jälkeen Östersundom-toimikunta pyytää siitä lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta sekä tahoilta, joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntojen jättämisaika on enimmillään kuusi kuukautta. Tässä vaiheessa ehdotus voidaan asettaa nähtäville.

Nähtävilläoloaikana järjestetään keskustelutilaisuuksia ja kuntalaiset voivat jättää ehdotuksesta mielipiteensä. Vastineet kootaan vuorovaikutusraporttiin, joka esitellään kuntien luottamushenkilöille yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

Lue lisää Natura-arvioinnin tekemisestä >>

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Matti Visanti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 050 540 2272, etunimi.sukunimi@hel.fi

0

Kommentointi on suljettu.