Natura-arvioinnista suuntaviivoja Östersundomin suunnitteluun

Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaluonnoksen Natura-arviointi on valmistunut. Arvioinnin perusteella Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos alue toteutettaisiin luonnoksen mukaisesti.

Yleiskaavaluonnoksen Natura-arvioinnin on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Raportissa esitetään aikaisempien yleiskaavaluonnosvaihtoehtojen sekä 28.12.2012 päivätyn yleiskaavaluonnoksen arvioidut vaikutukset Natura-alueiden luontoarvoihin.

Arvioinnissa todetaan, että Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueen osalta yleiskaavaluonnoksen vaikutukset ilman lieventämistoimia heikentävät merkittävästi alueen eheyttä ja sen merkitystä Natura-alueverkostossa.

Arviointi toteaa myös, että vaikka kaikki raportissa esitetyt lieventämistoimet toteutetaan, ovat kaavaluonnoksen vaikutukset luonnontieteellisin perustein arvioituna merkittävät ja kaavaluonnoksen toteutuminen heikentää merkittävästi Natura-alueen eheyttä. Arvioinnin mukaan Sipoonkorven Natura-alueelle ei aiheudu merkittävää haittaa kun lieventävät toimet toteutetaan.

– Östersundomin yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja. Konsultin arvion mukaan tässä luonnoksessa merkittävää haittaa aiheutui. Emme vie käsittelyyn sellaista ehdotusta, sanoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Mikko Aho.

Natura-arvioinnista on pyydetty lisäksi kaksi asiantuntijalausuntoa: Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä sekä professsori Yrjö Hailalta ja tohtori Pertti Rannalta. Environ lausunto ottaa kantaa lähinnä jatkosuunnittelutoimenpiteisiin. Hailan ja Rannan lausunnossa Natura-alueita tarkastellaan enemmän kaupunkiekologisesta näkökulmasta.

– Natura-arvioinnilla on yleiskaavassa erittäin tärkeä rooli. Arvioinnissa ja asiantuntijalausunnoissa on osittain erilaisia näkemyksiä, mikä kertoo aiheen laajuudesta ja vaikeudesta, Aho sanoo.

Uuden kaupungin suunnittelu Östersundomiin jatkuu. Arvioinnin tuloksia ja yleiskaavan tavoitteita sovitetaan yhteen.

– Kunnianhimoinen tavoite on, että kaavaehdotus valmistuisi kuntien käsittelyyn vuoden 2013 aikana.

Kuntien käsittelyyn etenevästä kaavaehdotuksesta tehdään uusi Natura-arvio, josta Östersundom-toimikunta tulee pyytämään lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta sekä tahoilta, joiden hallinnassa luonnonsuojelualueet ovat.

Kaavaehdotusvaiheessa järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ehdotuksesta voi jättää muistutuksia ja lausuntoja.

Östersundomin yleiskaavaluonnoksen Natura-arviointiin voi tutustua Yhteinen Östersundom -verkkosivuilla kohdassa Aineistot:

http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/aineistot/

Lisätiedot: virastopäällikkö Mikko Aho, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, p. (09) 310 37100, mikko.t.aho@hel.fi

0

Kommentointi on suljettu.