Östersundomin maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset selvitetään

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus valmistui joulukuussa 2014. Siinä on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), johon asukkaat ja muut sidosryhmät voivat vaikuttaa.

Työpaja 18. toukokuuta Sakarinmäen koululla
Tervetuloa vaikuttamaan kaikille avoimessa työpajassa 18.5.2015 klo 17.30–20.00  Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Työpajassa kerrotaan hankkeen vaihtoehdoista, alueen nykytilasta ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamistavasta. Työpajassa on mahdollista vaikuttaa vielä valmisteilla olevaan YVA-ohjelmaan, ennen kuin se menee julkisesti nähtäville.

Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös media on tervetullut tilaisuuteen. Työpajan lisäksi näkemyksiä YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta voi esittää koko julkisen nähtävilläoloajan.

Luonnon lisäksi ihmisten elinolot ja viihtyvyys ovat tärkeitä
Östersundomin alueen rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia. Myös rakentamisessa muodostuu kaivumaita, joille tarvitaan välivarasto- ja loppusijoituspaikka. Östersundomin maa-aineshankkeella pyritään luomaan hyvät edellytykset rakentamisen massatasapainolle ja ekotehokkuudelle.

YVAn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Siinä kuvataan muun muassa hankkeen vaihtoehdot, alueen nykytila sekä miten ympäristövaikutukset aiotaan selvittää. YVA-ohjelma valmistuu kesällä 2015. Tämän jälkeen YVA-menettely virallisesti käynnistyy, kun YVA-ohjelma laitetaan julkisesti nähtäville.

YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen laaditaan arviointiselostus. Siinä kuvataan hankkeen ympäristövaikutukset. Keskeinen osa on myös ihmisiin ja elinoloihin kohdistuvien vaikutusten arviointi.  YVA-selostus valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.

Hankkeesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista

0

Kommentointi on suljettu.