Östersundomin biotalousintegraatille rahoitusta innovaatiorahastolta

Innovaatiorahasto rahoitti tänä vuonna yli 700 000 eurolla uusia hankkeita, jotka lisäävät osaamista ja vaikuttavat myönteisesti elinkeinoihin. Vuoden 2015 rahoitusta haki kaikkiaan 20 hanketta.

Uutta rahoitusta saavia hankkeita on kahdeksan, joista suurimpia saajia ovat Health Capital Helsinki, IsoRobasta ilmastokatu, InnoBim ja Östersundomin biotalousintegraatti, jolle myönnettiin 105 000 euron rahoitus.

Biotalousintegraatin keskeisiä osia ovat sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottava monipolttoainevoimalaitos sekä pääkaupunkiseudun markkinoihin tukeutuva biotuoteteollisuus, esimerkiksi elintarviketeollisuus, jonka sivuvirroista jalostetaan biopolttoaineita. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Siemens, Devecon, Inspira/Kuntarahoitus, Sitra ja Ramboll.

Rahoitusesityksen perusteluissa todetaan, että hankkeella mahdollistetaan cleantech-yritysten referenssihankkeita aluerakentamisprojektissa ja tuetaan yritysten ja Helsingin tavoitetta tehdä pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti kilpailukykyinen cleantechin osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Hanke luo kaupungille osaamista toimialan yrityskeskittymän luomisesta ja yritysyhteistyöverkostojen muodostamisesta.

Kaupungin strategiaohjelman mukaan Östersundomista suunnitellaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen pilottialue ja houkutteleva sijaintipaikka cleantech-alojen yrityksille.

Innovaatiorahasto panostaa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Kaupunginvaltuusto on perustanut rahaston vuonna 2002. Rahaston varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Vuoden 2015 rahoituksesta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 8.6.2015.

Lue lisää uutisesta

Innovaatiorahasto Helsingin kaupungin sivuilla

0

Kommentointi on suljettu.