Helsingin kaupungin lausunto Östersundom-toimikunnalle

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2015 antaa Östersundom-toimikunnalle lausunnon Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta. Päätös tehtiin ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen. Lausunto kokouspöytäkirjassa

Kaupungin eri hallintokunnat jättivät omat lausuntonsa kaupunginhallitukselle, joka antoi Helsingin kaupungin lausunnon asiasta.

Kaupunginhallitus liittää lausuntoonsa hallintokuntien ja liikelaitosten lausunnot yleiskaavan jatkovalmistelussa huomioon otettavaksi niiltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa kaavan päätavoitteen kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnosta lisätietoa uutisessa.

Kaupunginhallituksen 8.6.2015 kokouspöytäkirja

0

Kommentointi on suljettu.