Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 8.9. – Arviointiohjelma nähtävillä 6.11. saakka

Östersundomin kuntien yhteisessä yleiskaavaehdotuksessa osoitettiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa kiviainesten käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely.

Nyt asukkailla on mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta, joka on selvitys alueiden nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja millä tavoin arviointi tehdään.

YVA-ohjelman sähköinen versio on nähtävillä yhteysviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA

Muut YVA-ohjelman nähtävilläolopaikat ovat 7.9. alkaen:

  • Helsingin kaupunki, kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170  Helsinki
  • Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100  Porvoo
  • Sipoon kunta, Kuntalan Info, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo (Nikkilä)
  • Vantaan kaupunki, Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa
  • Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselle koko nähtävilläoloajan 7.9.2015–6.11.2015 toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen:

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

ELY-keskus ottaa saadut mielipiteet huomioon kirjoittaessaan virallista lausuntoaan ohjelmasta. ELY-keskus kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävilläolosta verkkosivuillaan 7.9.2015.

Östersundomin maa-aines-YVA – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 26.8.2015 (pdf)

Tervetuloa tutustumaan Östersundomin maa-aines-YVAn 8. syyskuuta!

Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 8.9.2015 klo 18–20 Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Tilaisuudessa kerrotaan miten vaikutuksia tullaan arvioimaan ja keskustellaan hankkeesta. Yleisötilaisuudessa annettua palautetta käytetään yhtenä lähteenä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. luontoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan. Tästä laaditaan YVA-selostus. Myös tässä vaiheessa asukkailla on mahdollista osallistua.

Yleisötilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi >>

Hankkeesta vastaava: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, massakoordinaattori Mikko Suominen, mikko.suominen@hel.fi, puh. (09) 310 39232

YVA-konsultti: Sito Oy, projektipäällikkö Merilin Vartia, merilin.vartia@sito.fi, puh. 040 507 7123

0

Kommentointi on suljettu.