Maa-aineshankkeen YVA-ohjelmaan tutustuttiin Sakarinmäen koululla

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVAssa.

Sakarinmäen koululla pidettiin tiistaina 8.9.2015 kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen tausta, hanke, YVAn vaiheet ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Paikalla oli noin 25 asukasta.

yvatilaisuus_080915_1

Mikko Suominen rakennusvirastosta avasi tilaisuuden ja kertoi Helsingin kaivumaiden hyödyntämisestä.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua hankkeesta. Etenkin liikennejärjestelyt herättivät paljon kysymyksiä ja kommentteja. Asukkaat olivat huolissaan etenkin liikenteen mahdollisesta lisääntymisestä Sakarinmäen koulun ja päiväkodin läheisyydessä.

Myös hankkeen vaikutukset alueen elinoloihin ja viihtyvyyteen herättivät vilkasta keskustelua. Illan aikana saatu palaute kirjattiin ylös, ja se otetaan huomioon, kun hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan.

yvatilaisuus_080915_2

YVA-konsultti Timo Huhtinen esitteli Östersundomin maa-aineshankkeen.

YVA käynnistyi, kun hankkeesta vastaava Helsingin kaupungin rakennusvirasto toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima raportti, jossa kuvataan muun muassa hankealueen nykytila sekä esitetään suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja miten arviointi tehdään.

YVA-ohjelma on nähtävillä 6.11.2015 asti, johon mennessä siitä voi esittää mielipiteensä YVAn yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle. YVAn aineisto löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA

Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus kokoaa YVA-ohjelmasta saatavat lausunnot ja mielipiteen sekä antaa niiden pohjalta oman lausuntonsa.

YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa kuvataan hankkeen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. YVA-selostus valmistuu keväällä 2016.

Lisätietoa >>

Yleisötilaisuuden aineistot:

0

Kommentointi on suljettu.