Yleiskaavasta lisäselvityksiä päätöksentekoa varten

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä viime keväänä ja siitä pyydettiin lausuntoja ja muistutuksia. Kaavan jatkon kannalta merkittävin asia on edelleen kysymys Natura-alueen luontoarvojen suojelusta. Päätöksentekoa varten tehdään lisäselvityksiä arviolta vuoden ajan.

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin. Näin ollen kaavaratkaisua tulee muuttaa tai hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa Valtioneuvostolta.

Helsingin kaupunginhallitus puolestaan toteaa lausunnossaan, että nähtävillä olleessa yleiskaavaehdotuksessa on rakentamiseen osoitettuja alueita supistettu huomattavasti yleiskaavan valmistelun pohjaksi valittuun vaihtoehtoon nähden. Mikäli rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, seudun tasapuolisen kehittämisen edellytykset saatetaan vaaraan. Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetettujen Helsingin seudun riittävän asuntorakentamisen ja metroverkoston laajentumista itään koskevien erityistavoitteiden toteuttaminen vaikeutuisi olennaisesti. Muutokset koskisivat laajoja, suurelta osin Helsingin kaupungin omistamia alueita, mikä heikentäisi kaavan taloudellista toteutettavuutta huomattavasti.

Ennen kuin voidaan päättää, muutetaanko kaavaa vai haetaanko valtioneuvoston poikkeuslupaa, on selvitettävä onko poikkeamisluvan saamiseen edellytyksiä. Tähän sisältyy mm. mahdollisten vaihtoehtoisten kaavaratkaisujen tutkiminen ja vaikutusten arviointi.

Lausuntoihin ja muistutuksiin valmistellaan vastineita

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä viime keväänä 26.1.–4.3.2015. Ehdotuksesta saatiin 49 lausuntoa ja 67 muistutusta. Ehdotuksen Natura-arvioinnista saatiin lisäksi 6 lausuntoa.

Lausunnoissa ja muistutuksissa on esitetty lukuisia isoja tai pieniä lisäselvitystarpeita tai muutoksia kaavaratkaisuun. Yleiskaavaehdotusta muokataan harkinnan mukaan, ja lausuntoihin ja muistutuksiin kirjoitetaan vastineet.

Lisäselvityksiin joudutaan alustavasti varaamaan noin vuosi, ja on todennäköistä, että tämän jälkeen kaavaehdotus joudutaan asettamaan uudestaan nähtäville.

Nähtävillä ollut kaavaehdotus >>

0

3 Responses

 1. Östersundomin osayleiskaavan aikataulut näkyville

  Tarkoittaa siis että osayleiskaavan eteneminen siirtyy ainakin vuodella taas eteenpäin. viimeinen tieto minkä olen löytänyt tätä ennen oli 2015-2016 vuodenvaihteessa olsi kaaava ollut käsiteltävänä kuntien valtuustoissa. tämäkin tieto oli vain ”Helsinki kaavoittaa”- lehden kuvamateriaalista poimittavissa. Itseasiassa tuntuu , ettei kenelläkään ole minkäänlaista käsitystä, missä vaiheessa mennään. Alue pidetää siis rakennuskiellossa hamaan tulevaisuuteen. Helpottaa tietysti kaupungin maa-alueiden ostotoimintaa, kun Helsinki pystyy käytännössä itse päättämään maksamansa hinnan. Yli 3000 neliömetrin tonteissahan kaupungilla on etuosto-oikeus, joten ilman minkäänlaista tietoa kaavoituksen valmistumisesta ja etuosto-oikeutensa ansiosta Helsinki manipuloi vahvasti alueen maanhintaa alakanttiin ja milloin vedotaan maakuntakaavan valmistumiseen ja maakunkaavan sivuilla heitetään pallo takaisin osayleiskaavan puolelle ja kerrotaan, että he odottavat sen valmistumista jne. Kaavotuksessa taitaa olla PALLO HUKASSA TOTAALLISESTI, mutta pahaa pelkään, että myös TIETOISESTI

  1+
  • Ei mitään havaintoa.
   Hiljaisuutta on kestänyt Östesundomin osalta sen verran kauan, että onkohan koko hankkeelle otettu reilu aikalisä valitusten ja naturan rajoitteiden takia. Voisivat tiedottaa siitäkin.
   Helsinki puuhailee myös pisararadan, malmin lentokentän sekä bulevardien että pää sisääntuloväylien kattamisen parissa.
   Myös Hämeentien muuttamista pyörätieksi mietitään.
   Ilmeisesti kaavoituspuolella kiirettä piisaa.

   1+
 2. kuulemma on mahdollista että hakevat jatkoa vielä 2018 jälkeenkin rakennuskiellolle.. kukaan ei suostu kertomaan onko tarkoituksena vapauttaa maat kerralla ja sitä kautta tiputtaa maan hinta aivan alas, ja samalla lyödä kovat verot rakentamattomasta maasta, jolloin moni on pakotettu myymään. Hienoa toimintaa päättäjät, todella hienoa..

  1+