ELY-keskukselta lausunto maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksista

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt, kun yhteysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa 10.11.2016.

ELY-keskuksen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja -asetuksen vaatimukset. Östersundomin yleiskaava-alueella sijaitsevista hankevaihtoehdoista ELY-keskus pitää vähiten haitallisena VE 2:hta (Hältingberget).

Maa-ainesten käsittelyalueen aluevaraus on tarkoitus osoittaa valmisteilla olevissa Östersundomin maakuntakaavassa ja Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa.

Yleiskaavan osalta tavoitteena on asettaa uusi kaavaehdotus nähtäville ensi keväänä. Maa-aineshankkeen toteuttamisesta tehdään erillinen päätös, ja toteuttaminen edellyttää lisäksi ympäristölainsäädännön mukaisia lupia.

ELY-keskuksen tiedote: Östersundomin maa-aineshankkeella on laajoja ympäristövaikutuksia

Lausunto ja hankkeen aineisto ELY-keskuksen sivuilla

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi Yhteinen Östersundom -sivuilla

0

Kommentointi on suljettu.