Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa.

Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken kaikkiaan nyt valmistuneissa selvityksissä ei nouse esille kovin merkittäviä eroja yleiskaavavaihtoehtojen välillä. Kummankaan vaihtoehdon ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa Natura-alueiden suojeluarvoille. Ratkaiseviksi tekijöiksi muodostunevatkin kaupunkirakenne, kaavatalous ja metron kustannukset.

Alustavien kaavataloudellisten laskelmien perusteella suora metrolinjaus on parempi. Lisäksi suorassa vaihtoehdossa metron rakentamiskustannukset on alustavasti arvioitu yli sata miljoonaa euroa edullisemmiksi. Yleiskaavan taloudellinen selvitys ja suoran metrolinjauksen rakennettavuus- ja kustannusselvitys valmistuvat myöhemmin huhti- ja toukokuussa.

Suoran metrolinjauksen rakennettavuus- ja kustannusselvityksessä tarkastellaan kahta alavaihtoehtoa: osin maan päällä kulkevaa sekä koko matkan maan alla kulkevaa. Yleiskaavassa ei kuitenkaan päätetä, missä metro kulkee maan alla tai päällä. Yleiskaavassa osoitetaan metrolinjauksen likimääräinen sijainti, ja muu päätetään myöhemmin tarkempien suunnitelmien perusteella.

Suoran metrolinjauksen kaavakarttoihin, liikennejärjestelmäselvitykseen, kaupan palveluverkkoselvitykseen sekä luonto- ja Natura-vaikutusten arviointiin voi tutustua verkossa osoitteessa yhteinenostersundom.fi/aineistot. Liikennejärjestelmän ja kaupan palveluverkon osalta vaihtoehtoja on vertailtu lisäksi erillisissä raporteissa.

Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta tekee kesäkuussa Helsingille, Vantaalle ja Sipoolle esityksen uudesta yleiskaavaehdotuksesta ja metrolinjauksesta. Syksyllä kuntien lausuntojen perusteella päätetään kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Östersundomin yhteisen yleiskaavan aineistot

Kuntien lausunnot maakuntakaavasta päätöksenteossa

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa Östersundomin maakuntakaavasta nähdään suora metrolinjaus Helsingin kannalta selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi tähänastisten selvitysten ja alustavien laskelmien perusteella. Lausunnossa todetaan myös, että maakuntakaavaehdotuksen suora metro -vaihtoehdossa Länsisalmen alue ei vastaa yleiskaavan taajamarakennetta. Muun muassa tätä kaavamerkintää esitettiin muokattavaksi. Tavoitteena on, että Helsingin kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 24. huhtikuuta.

Sipoon maankäyttöjaosto käsitteli maakuntakaavan lausuntoa 10.4. kokouksessaan. Lausunto tulee Sipoossa seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn. Vantaalla lausuntoa käsittelee 24.4. kaupunginhallitus ja 8.5. kaupunginvaltuusto. Lisäksi Östersundom-toimikunta tulee antamaan lausunnon Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta.

Maakuntakaavan lausuntoaineisto Uudenmaan liiton verkkosivuilla

Päätöstiedote kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.4. kokouksesta

Helsingin kaupunginhallituksen päätösasiakirjat

Sipoon esityslistat ja pöytäkirjat

Vantaan esityslistat ja pöytäkirjat

0

4 Responses

 1. En ymmärrä näitä suunnitelmia yhtään. Kaikki verifioitava todistusaineisto osoittaa että meidän tulisi rakentaa tiivistä ja viihtyisää kapunkia ja te olette laittamassa taas uutta lähiötä pystyyn.

  Meillä ei edes ole pula kaukaisista lähiöistä, meillä on niitä yllin kyllin. Miksi me rakenamme niitä lisää? Emmekä ole oppineet mitään?

  Laittakaa nämä kerrosneliöt Pohjois-Pasilan ratapihalle ja sinne kunnon metroyhteys. Varmasti parempi ratkaisu.

  2+
 2. Esimerkiksi Vantaan jo rakennetun Kehäradan varrella on valtavasti rakentamatonta maata 15-20 minuutin päässä rautatieasemasta. Juna kulkee 10 minuutin välein. Eikö kannattaisi rakentaa ensin nämä jo olemassa olevassa infrassa olevat alueet – jotka ovat myös matka-ajaltaan lähempänä keskustaa.

  Pääkaupunkiseudulta uupuu kansantaloudellinen vertailu siitä, mihin ja missä järjestykesssä kannattaa rakentaa.
  Puute on suuri kun huomioi sen että kunnilla on kaavoitusmonopoli, eli kaavoituksen ja rakentamisen pitää olla koordnoitua, joten se voisi olla myös järkevää.

  4+
 3. totta tosiaan edelläluettava mielipide on todella etuviisautta vastaavasti päättäjien yleensaä jälkiviisautta jotka useimmin todetaan epäonnistuneeksi niin kuin ollaan monesti todettu. en ymmärrä mitä nyt mennä tärvelemään kaunista luonta ja virkistysalueita joita ei voida enää takaisin saada ,vähän samalainen tapus kuin ilmaston muutos prosessi,näin se vaan taphtunee johon ollaan jo pikku hiljaa totuttu. me ei eletä missän sveitsissä joss knsaliset päästetetään mukaan suuunnitelemaan omaa elin tilaa ehei ei meillä suomessa ole niin kai näistä aiheita on totuttu mistä onkysymys vallasta ja vallasta ja rahasta ja krydyerien kanssa vehtaamiseta

  1+
 4. Nyt ollaan edeltävissä kommenteissa asian ytimessä, koko Östersundom retki on Helsingiltä ihan pelleilyä, tässä ajassa (toim huom). Ehkä sitten tämän olisi voinut tehdä 40 vuoden päästä, mutta roikottaa nyt tätä haja-asutustamme löysässä hirressä ja jatkaa rakennuskieltoja vuosikymmen tämän takia? Kehäradan varsi, motarin kannet ja muut isot hukkamaapalat pitäisi hoitaa ensin ja niissäkin menee vuosikymmeniä. Ei järjenhäivää

  4+