Majvikin asemakaavan ehdotus nähtävillä 8. kesäkuuta asti

Etelä-Sipoon Majvikiin laaditaan asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä.

Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan puitteissa on käynnistetty esimerkiksi uudentyyppinen Green Care -hoivatoiminta. Tilan kehittämistyössä ovat mukana seuraavat päätoiminta-alueet:

  1. Viljely / maatalous (avomaaviljelyn lisäksi mm. kasvihuonetoiminnan kehittäminen)
  2. Terapia- ja hoivapalvelut (Green Care, senioriasuminen ja päivähoito)
  3. Muut palvelut (kahvila, ravintola, leipomo ja elintarvikkeiden jalostus)
  4. Maatilan toimintoihin tukeutuva asuminen.

Tavoitteena on saada kaavalliset edellytykset maatilan kehittämiselle ja toiminnalle sekä tilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.

Asemakaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 8.5.–8.6.2017 ja siihen voi tutustua Sipoon Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) sekä Sipoon kunnan verkkosivuilla.

Asemakaavaehdotukseen voi tutustua torstaina 18.5.2017 klo 12–18 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyn yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Näyttelyyn voit saapua vapaasti Sinulle sopivaan aikaan klo 12–18 välisenä aikana. Tervetuloa!

Förslaget till Majvik 1 detaljplanen (jordbruksområdena) är offentligt framlagt 8.5.–8.6.2017. Torsdag 18.5.2017 kl. 12–18 kan man bekanta sig med detaljplaneförslaget vid en planutställning vid Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2). I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt. Man kan besöka utställningen när som helst mellan kl. 12 och 18.

Lue lisää Sipoon verkkosivuilta

Kutsu / Inbjudan: Majvikin asemakaavan kaavanäyttely 18.5. – Majviks detaljplanens planutställning 18.5. (pdf)

Lisätietoa:

Sipoon yleiskaava-arkkitehti Eveliina Harsia, p. +358 9 2353 6727, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

kaavan konsultti Leena Holmila, p. +358 050 4211 859, etunimi.sukunimi@arkturtiainen.fi

 

 

0

Kommentointi on suljettu.