Karhusaaren eteläosan pientalotontit –kaavaehdotus nähtävillä

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.12.2017- 8.1.2018.

Aineisto on nähtävillä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa myös info- ja näyttelytila Laiturilla osoitteessa Narinkka 2.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Suunnitteluaineistot: Karhusaaren eteläosan pientalotontit

Kommentoi