Östersundom-toimikunta käsittelee 15.12. uudesta yleiskaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja

Helsinki, Vantaa ja Sipoo sekä Uudenmaan ELY-keskus ovat antaneet lausuntonsa Östersundomin uudesta yleiskaavaehdotuksesta. Lisäksi yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista on saatu ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja maanomistajien lausunnot. Östersundom-toimikunta käsittelee lausuntoja ja päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 15.12.

Helsinki ja Sipoo eivät esitä muutoksia kaavaehdotukseen. Vantaa esittää pieniä tarkennuksia Vantaan aluetta koskeviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että yleiskaavaehdotusta on kehitetty hyvään suuntaan, mutta esittää myös joitakin muutoksia kaavaehdotukseen ja täydennyksiä kaava-aineistoon. Merkittävin asia on, että ELY-keskus ei yhdy kaavan Natura-arvioinnin johtopäätöksiin, vaan katsoo, että Natura-alueen tiettyjen luontoarvojen turvaaminen edellyttää muutoksia kaavaratkaisuun. Lausunnot löytyvät esityslistan liitteistä.

Östersundom-toimikunta käsittelee lausuntoja kokouksessaan 15.12.2017. Toimikunta päättää lausuntoihin annettavista vastineista ja lausuntojen perusteella tehtävistä muutoksista yleiskaavaan. Lisäksi toimikunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Mikäli päätökset tehdään päätösesitysten mukaan, yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville tammikuussa 2018 ja siitä pyydetään muut tarvittavat lausunnot. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen.

Östersundomin yleiskaavaehdotus on ollut kertaalleen nähtävillä keväällä 2015. Kaavaehdotusta on tämän jälkeen muutettu niin paljon, että se on asetettava uudelleen nähtäville. Kaavaan tehtyihin muutoksiin voi tutustua täällä.

Kuntien yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, vastaa kaavan laatimisesta ja päättää aikanaan kaavan hyväksymisestä. Päätöksen edellytyksenä on, että valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Tavoitteena on, että kaava voidaan hyväksyä vuoden 2018 aikana.

Östersundom-toimikunnan 15.12.2017 kokouksen esityslista

Östersundomin yhteisen yleiskaavan aikaisemmat aineistot

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat

0

2 Responses

  1. Arvoisat östersundomilaiset, on todella väärin ettei tulevassa vyöhykkeisiin jakautuvassa julkisessa liikenteessä koko Helsinkiä ole sovitettu A ja B vyöhykkeisiin. Vaatikaa muutosta.

    1+
  2. Arvoisat östersundomilaiset, on todella väärin ettei tulevassa vyöhykkeisiin jakautuvassa julkisessa liikenteessä koko Helsinkiä ole sovitettu A ja B vyöhykkeisiin. Vaatikaa muutosta.

    en ole aiemmin asiaa kommentoinut /vaikka järjestelmä sitä väittää
    (ellen sitten tätä vahingossa klikannut toistamisiin)

    1+