Ändrat planförslag till påseende 11.1–9.2.2018

Förslaget till en gemensam generalplan för Östersundom har ändrats och läggs fram på nytt. Välkommen att diskutera planerna i skolan Sakarinmäen koulu vid följande tidpunkter:

• tisdagen 16.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Vanda närvarar)
• torsdagen 25.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Sibbo närvarar)

Förslaget till en generalplan för Östersundom hålls framlagt för påseende 11.1–9.2.2018.  Anmärkningar ska skickas skriftligen per e-post till Östersundomkommittén till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till Helsingfors stads registratorskontor (Norra Esplanaden 11–13), Östersundomkommittén, PB 10, 00099 Helsingfors stad senast 9.2.2018.

Bekanta dig med ändrat planförslag.

0

Kommentointi on suljettu.