Östersundom-toimikunnan päätökset 10.4.2018

Östersundom-toimikunta kokoontui 10.4.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf)

Kokouksessa tehdyt päätökset:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityksen mukaan

2. Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan

3. Lausunto Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta

Esityksen mukaan

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 11.4.2018 alkaen Yhteinen Östersundom -sivustolla: yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko

Östersundom-toimikunta on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen toimielin, joka laatii ja hyväksyy Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Yleiskaavan hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, että kunnat ovat puoltaneet hyväksymistä.

Lisätietoa ja päätösasiakirjat

0

2 Responses

 1. Wau. Jännittävän ja tuloksekkaan oloinen kokous, ei muutakuin kohti vuotta 2050. Sitä ennen lisää rakennuskieltoja ja bussilippujen hinnan tuplauksia, niin kyllä sitä helsingissä mielellään elää

  5+
 2. Pitää kyllä ihmetellä miten sallitaan viraomaisen jo toista kymmenetä vuotta jatkaa Perustuslain 2 luvun 6 ja 15 pykälän rikkomista, sekä Yhdenvertaisuuslain keskeisimpien periatteiden rikkomista.
  HSL lippujen uusi hinnoittelu nyt on pieni periaatteellinen kiusa, mutta olennaisin on ihmisten perusoikeuksien ja yhdevertaisuuden polkeminen, pitkittämällä kohtuuttomasti ja räikeästi kaavoitusprosessia. Tämä johtaa siihen että aluella olevilta asukkailta riistetään vapaus asuinpaikan valintaan, ja oikeus omaisuuteensa, koska he eivät voi vapaasti realisoida tai kehittää suurinta osaa siitä, eli omistamaansa tonttia ja/tai taloa käypään hintaan, niin kuin tämän maan muiden kansalasten perusoikeuksiin kuuluu.
  Toki on ymmärrettävää ja sallitaan että hetkellisesti yleisen edun vuoksi joissain kohtaa myös perustavaa laatua olevia oikeusia yleisen edun vuoksi rajoitetaan, muutta missään nimessä näin ei saisi olla toista kymmentä vuotta. Siinä ajassa jo perhesuhteet ja elämäntilanne monelta oleellisesti muuttu, ja silloin he joutuvat kohtuuttoman epäedulliseen asemaan suhteessa muihin kansalaisiin.
  Otetaan vielä huomion se, että Sipoolla oli käypä yleiskaavaehdotus menossa maakuntahallitukseen jo 2006, ja jos sillä tiellä olisi edetty, tämän alueen asukkaiden tilanne olisi selkiytynyt ja oikeudet olisivat olleet turvattuna jo 2010.
  Millä Helsinki perustelee tätä kohtuutonta pitkitettyä kansalaisten eriarvoista kohtelua? Samoilla tarinoilla kuin 2006?
  Ellei tässä kohdakkoin asiat selkeästi etene, ja asukkaiden tasavertaisiuus muiden Helsinkiläisten ja Suomalaisten kanssa palaudu, alkaa olla aika kypsä että Helsingin päättäjät saatetaan oikeudelliseen vastuusen toimistaan tai toimimattomuudestaan.
  Yhdenvertaisuuslaki, 2 luku 5 pykälä.
  – ”Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.”

  19+