Byggförbudet i Helsingforsområdet fortsätter men blir mildare

Helsingfors stadsmiljönämnd har beslutat att förlänga byggförbudet och åtgärdsbegränsningen i Östersundomområdet i stadsdelarna Sundberg och Husö samt i delar av Björnsö, Ultuna och Östersundom med fem år. Stadsmiljönämnden behandlade ärendet vid sitt möte den 12 juni. Byggförbudet förlängs eftersom utarbetningen av kommunernas gemensamma generalplan pågår. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen upphör före tidsfristen om generalplanen vinner laga kraft före det.

I samband med byggförbudet presenterades principerna utgående från vilka man i fortsättningen kommer att utvärdera förutsättningarna för undantag från byggförbudet från fall till fall. I fortsättningen är det möjligt att i vissa fall även bygga nya bostadshus.

Förutom byggförbudet begränsas byggmöjligheterna i praktiken även av den ringa kapaciteten hos nätverket för den samhällstekniska servicen i Östersundomområdet.

Karta över byggförbudsområdet (.pdf)
Stadsmiljönämndens mötesprotokoll av den 12.6.2018

0

Kommentointi on suljettu.