Helsingin alueen rakennuskielto jatkuu, mutta lievenee

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt pidentää viidellä vuodella rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta Östersundomin alueella Salmenkallion ja Talosaaren kaupunginosissa sekä osassa Karhusaaren, Ultunan ja Östersundomin kaupunginosia. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12. kesäkuuta. Rakennuskieltoa jatketaan, koska kuntien yhteisen yleiskaavan laatiminen on kesken. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus päättyvät ennen asetettua määräaikaa, jos yleiskaava tulee sitä ennen lainvoimaiseksi.

Rakennuskiellon yhteydessä esiteltiin periaatteet, joiden perusteella jatkossa arvioidaan tapauskohtaisia edellytyksiä rakennuskiellosta poikkeamiseen. Jatkossa tietyissä tapauksissa myös uusien asuinrakennuksien rakentaminen on mahdollista.

Rakennuskiellon lisäksi rakentamisen mahdollisuuksia rajoittaa käytännössä myös Östersundomin alueen nykyisen yhdyskuntateknisen huollon verkoston vähäinen kapasiteetti.

Kartta rakennuskieltoalueesta (.pdf)
Kaupunkiympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 12.6.2018

Lisätietoja: https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/usein-kysyttya/

0

Kommentointi on suljettu.