Östersundom-toimikunnan päätökset 11.12.2018

11.12.2018

Östersundom-toimikunta kokoontui 11.12.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf).

Kokouksessa tehdyt päätökset:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityksen mukaan

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esityksen mukaan

3. Ilmoitusasiat
Esityksen mukaan

4. Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksyminen
Esityksen mukaan

Östersundom-toimikunta on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen toimielin, joka laatii ja hyväksyy Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yhteisen yleiskaavan esityksen mukaan. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Kuntien sopimuksen mukaan toimikunta voi tehdä varsinaisen hyväksymispäätöksen, kun kunnanvaltuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä.

Östersundomin maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 12.6.2018. Östersundomin maakuntakaava ei kuitenkaan ole tullut voimaan, ja näin ollen alueella on voimassa vanhoja maakuntakaavoja, jotka eivät vastaa Östersundomin maakuntakaavaa ja yleiskaavaa. Kuntien yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia voimassa olevasta maakuntakaavasta poiketen. Poikkeaminen on perusteltua, koska Östersundomin alueella voimassa olevat maakuntakaavat eivät vastaa maakuntakaavoituksen nykyisiä tavoitteita.

Lisätietoa ja päätösasiakirjat 

0

Kommentointi on suljettu.