Planläggningens aktuell situation

Generalplan för Östersundom

En gemensam generalplan för Östersundom, som beretts av Helsingfors, Vanda och Sibbo, godkändes 2018. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen den 29 november 2019. Östersundomkommittén har hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om besvärstillstånd gällande förvaltningsdomstolens avgörande. Även angående landskapsplanen för Östersundom som Nylands förbund berett har besvär anförts hos högsta förvaltningsdomstolen.

Detaljplaner

Södra delen av Björnsö

Två detaljplaneändringar har trätt i kraft för den södra delen av Björnsö.

Småhustomterna i södra delen av Björnsö, kungörelse om ikraftträdande 30.12.2019: https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2019/asemakaavakuulutus20191230v304

Småhustomterna II i södra delen av Björnsö, kungörelse om ikraftträdande 15.4.2020: https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2020/asemakaava_12512_16042020

Norra delen av Björnsö

Staden inledde en detaljplaneändring av den norra delen av Björnsö våren 2018. Beredningen har inletts med en uppdatering av dispositionsplanen (från 2015) för hela Björnsö. Såväl fastställandet av planerna för hela Östersundom som exempelvis beslut om att bygga den planerade metrolinjen påverkar utvecklingen av området. Arbetet har avbrutits tills vidare, eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen för Östersundom 29.11.2019.

Norrberget (Ultuna)

Våren 2018 inledde staden detaljplanearbetet för Norrberget norr om Borgåleden, för näringsverksamhet på basis av cirkulär ekonomi och för trafikförbindelser för verksamheten. Arbetet har avbrutits tills vidare, eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen för Östersundom 29.11.2019.

0

Kommentointi on suljettu.