Östersundom-toimikunnan päätökset 11.12.2018

11.12.2018 Östersundom-toimikunta kokoontui 11.12.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf). Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityksen mukaan 3. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 4. Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksyminen Esityksen mukaan Östersundom-toimikunta on Helsingin, Vantaan

0

Östersundom-toimikunta antaa 7.11. lausunnon Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta

Östersundom-toimikunta kokoontuu 7.11.2018. Toimikunta antaa kokouksessa lausunnon Uusimaa-kaavan 2050:n luonnoksesta. Esityslista on nähtävissä Päätöksenteko -sivulla. Pöytäkirja julkaistaan liitteineen verkossa 8.11.2018.

0

Östersundomin yleiskaavan käsittely alkaa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnasssa

Östersundomin yhteinen yleiskaava etenee Helsingin, Sipoon ja Vantaan päätöksentekokoneistoon syksyllä. Ensimmäisenä kaavaa käsittelee Helsingin kaupunkiympäristölautakunta 28.8. Yleiskaava käsitellään ensin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Sipoon maankäyttöjaostossa. Jos ne esittävät kaavan hyväksymistä, se siirtyy puntaroitavaksi kunkin kunnan kaupungin- tai kunnanhallitukseen, minkä

0

Byggförbudet i Helsingforsområdet fortsätter men blir mildare

Helsingfors stadsmiljönämnd har beslutat att förlänga byggförbudet och åtgärdsbegränsningen i Östersundomområdet i stadsdelarna Sundberg och Husö samt i delar av Björnsö, Ultuna och Östersundom med fem år. Stadsmiljönämnden behandlade ärendet vid sitt möte den 12 juni. Byggförbudet förlängs eftersom utarbetningen

0

Helsingin alueen rakennuskielto jatkuu, mutta lievenee

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt pidentää viidellä vuodella rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta Östersundomin alueella Salmenkallion ja Talosaaren kaupunginosissa sekä osassa Karhusaaren, Ultunan ja Östersundomin kaupunginosia. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12. kesäkuuta. Rakennuskieltoa jatketaan, koska kuntien yhteisen yleiskaavan laatiminen on kesken. Rakennuskielto ja

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 19.6.2018

Östersundom-toimikunta kokoontui 19.6.2018 klo 8.30. Kokouksen esityslista (pdf) Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityksen mukaan 3. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 4. Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen lähettäminen kuntien käsittelyyn kaavan hyväksymisen puoltamista

0

Generalplanen för Östersundom tas upp till behandling i beslutande organ

Generalplanen för Östersundom tas upp till behandling i beslutande organ. Genom samarbete mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda har åstadkommits en bra, genomförbar lösning som uppfyller de viktigaste kriterierna och öppnar en ny tillväxtkorridor för hela metropolområdet österut längs kusten. Generalplanen

0

Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon

Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon. Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyöllä on saatu aikaan hyvä, toteuttamiskelpoinen ja keskeiset tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka avaa koko metropolialueelle uuden kasvukäytävän rannikkoa pitkin itään. Kuvat saa suuremmiksi avaamalla ne uudessa välilehdessä. Kuvat löytyvät myös Mahdollisuuksien Östersundom-esitteestä.

0

En detaljplan utarbetas för Norrberget och en planändring för Björnsö – invånarmötena den 5 juni

För Östersundom norr om Borgåleden utarbetas en detaljplan för ett område för näringsverksamhet, dess trafikförbindelser samt friluftsområden. För Björnsö å andra sidan planerar man ett småhusdominerat bostadsområde för cirka 4 000 invånare, rekreationsområden samt tjänster till havs. Beredarna av de

0

Norrbergetiin laaditaan kaavaa, Karhusaareen kaavamuutosta – asukastilaisuudet 5.kesäkuuta

Östersundomiin Porvoonväylän pohjoispuolelle laaditaan asemakaava elinkeinotoiminnan aluetta, sen liikenneyhteyksiä sekä ulkoilualueita varten. Karhusaareen taas suunnitellaan pientalovaltaista noin 4000 asukkaan asuinaluetta, virkistysalueita sekä merellisiä palveluita. Molempien kaavojen valmistelijat ovat tavattavissa Sakarinmäen koululla 5.6.2018 klo 16-19. Valmistelijat ovat tavattavissa myös kaupunkiympäristön toimialan

0