Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon

Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon. Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyöllä on saatu aikaan hyvä, toteuttamiskelpoinen ja keskeiset tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka avaa koko metropolialueelle uuden kasvukäytävän rannikkoa pitkin itään. Kuvat saa suuremmiksi avaamalla ne uudessa välilehdessä. Kuvat löytyvät myös Mahdollisuuksien Östersundom-esitteestä.

0

En detaljplan utarbetas för Norrberget och en planändring för Björnsö – invånarmötena den 5 juni

För Östersundom norr om Borgåleden utarbetas en detaljplan för ett område för näringsverksamhet, dess trafikförbindelser samt friluftsområden. För Björnsö å andra sidan planerar man ett småhusdominerat bostadsområde för cirka 4 000 invånare, rekreationsområden samt tjänster till havs. Beredarna av de

0

Norrbergetiin laaditaan kaavaa, Karhusaareen kaavamuutosta – asukastilaisuudet 5.kesäkuuta

Östersundomiin Porvoonväylän pohjoispuolelle laaditaan asemakaava elinkeinotoiminnan aluetta, sen liikenneyhteyksiä sekä ulkoilualueita varten. Karhusaareen taas suunnitellaan pientalovaltaista noin 4000 asukkaan asuinaluetta, virkistysalueita sekä merellisiä palveluita. Molempien kaavojen valmistelijat ovat tavattavissa Sakarinmäen koululla 5.6.2018 klo 16-19. Valmistelijat ovat tavattavissa myös kaupunkiympäristön toimialan

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 10.4.2018

Östersundom-toimikunta kokoontui 10.4.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf) Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 3. Lausunto Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta Esityksen mukaan Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 11.4.2018 alkaen Yhteinen Östersundom -sivustolla: yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko

2

Östersundom-toimikunta antaa 10.4. kokouksessa lausunnon Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta

Östersundom-toimikunta kokoontuu 10.4.2018. Toimikunta antaa kokouksessa lausunnon Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta. Esityslista on nähtävissä Päätöksenteko -sivulla. Pöytäkirja julkaistaan liitteineen verkossa 11.4.2018.

0

Ändrat planförslag till påseende 11.1–9.2.2018

Förslaget till en gemensam generalplan för Östersundom har ändrats och läggs fram på nytt. Välkommen att diskutera planerna i skolan Sakarinmäen koulu vid följande tidpunkter: • tisdagen 16.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Vanda närvarar) • torsdagen 25.1 kl.

0

Muutettu kaavaehdotus nähtävillä 11.1.–9.2.2018

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus on muuttunut, ja se asetetaan uudelleen nähtäville. Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmista Sakarinmäen koululle seuraavina ajankohtina: tiistaina 16.1. klo 17-19 (paikalla Helsingin ja Vantaan suunnittelijoita) torstaina 25.1. klo 17-19 (paikalla Helsingin ja Sipoon suunnittelijoita) Östersundomin yleiskaavaehdotus on nähtävillä 11.1.–9.2.2018,

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 15.12.2017

Östersundom-toimikunta kokoontui 15.12.2017 klo 14. Kokouksen esityslista (pdf) Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 3. Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville Esityksen mukaan Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä maanantaina 18.12.2017 alkaen Yhteinen

0

Östersundom-toimikunta käsittelee 15.12. uudesta yleiskaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja

Helsinki, Vantaa ja Sipoo sekä Uudenmaan ELY-keskus ovat antaneet lausuntonsa Östersundomin uudesta yleiskaavaehdotuksesta. Lisäksi yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista on saatu ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja maanomistajien lausunnot. Östersundom-toimikunta käsittelee lausuntoja ja päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 15.12. Helsinki ja Sipoo eivät esitä muutoksia kaavaehdotukseen. Vantaa

2

Östersundomkommittén behandlar de inkomna utlåtandena om det nya generalplaneförslaget den 15 december

Helsingfors, Vanda och Sibbo samt NTM-centralen i Nyland har gett sina utlåtanden om det nya förslaget till generalplan för Östersundom. Därutöver har man fått NTM-centralens, Forststyrelsens och markägarnas utlåtanden om Naturabedömningen i generalplaneförslaget. Östersundomkommittén behandlar utlåtandena och fattar beslut om

0