Östersundomkommittén har beslutat över godkännandet av den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte den 11 december 2018.

Materialet till generalplanen för Östersundom (på finska)

 

0