I enlighet med generalplaneförslaget kan Östersundom år 2060 ha 70 000 nya invånare och 15 000–30 000 arbetsplatser. Planen gör att huvudstadsregionen växer österut. Stommen för kollektivtrafiken utgörs av metron som förlängs från Mellungsbacka till Majvik.

yhteinenostersundom_julkaisu_kartta

Planförslaget i korthet i publikationen Yhteinen Östersundom (pdf).

Planen skapar en ny stad av europeisk stil i en marin miljö och svarar särskilt väl mot efterfrågan på småhusbostäder och familjebostäder till ett rimligt pris i huvudstadsregionen. Ungefär en tredjedel av planens markområde är grönområde för rekreation eller friluftsliv.

Materialet i förslaget till generalplan (på finska)

Beslutsfattande

Läs mer på pressmeddelandet 22.10.2014

 

0