Till planeringsområdet hör stadsdelarna Ultuna, Östersundom, Björnsö, Husö och Sundberg i Helsingforsområdet; ön Granö och området Majvik (delar av byar i Östersundom och Immersby) i Sibboområdet samt stadsdelen Västersundom samt delar av stadsdelarna Västerkulla, Vaarala och Gjutan i Vandaområdet.

Planeringsområdets areal är cirka 45 km2. Av de nuvarande cirka 6000 invånarna bor cirka 4000 i Västerkulla i Vanda.

0