Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Östersundoms planering
PB 2100 (Folkskolegatan 1)
00099 HELSINGFORS STAD
E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@hel.fi

Rikhard Manninen, tfn 09 310 37160, generalplanechef

Saija Miettinen-Tuoma, tfn 09 3103 7374,  diplomingenjör
Kristiina Hyväri, tfn 09 310 37454, projektsekreterare
Tuomas Lehtonen, tfn 09 310 37290, planeringsassistent

Planering av markanvändning
Sanna Jauhiainen, p. 09 310 36950, arkitekt, sanna.p.jauhiainen(at)hel.fi

Trafikplanering
Johanna Iivonen, tfn 09 310 37137, banplanering

Teknik, ekonomi och miljöteknik
Tuula Pipinen, tfn 09 310 37269

Växelverkan och kommunikation

Matti Miinalainen, tfn 09 310 31520

Ansvarsområden på kartan (på finska, pdf)

Vanda stad
Stadsplaneringen
Konvaljvägen 28, 01300 Vanda
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vantaa.fi
Vanda stadsplanerings anställda (på finska)

Planering av markanvändning
Tarja Laine, tfn 050 304 1921(tarja.a.laine@vantaa.fi), stadsplaneringschef
Mari Siivola, tfn 040 336 0159, generalplanchef

Planering av markanvändning
Vesa Karisalo, tfn. 040 750 7339

Trafikplanering
Markus Holm, tfn. 043 827 0942
Tiina Hulkko, tfn. 050 304 4146

Sibbo kommun
PB 7 (Markanvändning och trafikplanering, Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94)
04131 Sibbo
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sipoo.fi

Planering av markanvändning
Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957,  tf. generalplanechef

Trafikplanering
Eva Lodenius, tfn 040 191 4505

Helsingfors stad, tomter och utveckling av markegendomen
Markförvärv
Peter Haaparinne, tfn 09 310 31864
Tom Qvisen, tfn 09 310 34201
fornamn.efternamn@hel.fi

Helsingfors stadskansliet 
Områdesbyggande
Ari Karjalainen, tfn 09 310 70686
fornamn.efternamn@hel.fi