Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Markanvändning och stadsstruktur, Verkstadsgatan 8

Generalplanläggning

Pasi Rajala, tfn 0400 838641, generalplanchef

Detaljplanläggning

Tuukka Linnas, teamchef
tuukka.linnas(at)hel.fi, tfn. 040 336 1511

Trafikplanering

Johanna Iivonen, tfn 09 310 37137, banplanering

Teknik, ekonomi och miljöteknik

Pekka Leivo, enhetschef
pekka.leivo(at)hel.fi, tfn. 09 3103 6603

Markanskaffning

Tom Qvisen, projektchef
tom.qvisen(at)hel.fi, tfn. 09 3103 4201

Växelverkan och kommunikation

Matti Miinalainen, tfn 09 310 31520

Vanda stad

Stadsplaneringen
Konvaljvägen 28, 01300 Vanda

Planering av markanvändning

Mari Siivola, tfn 040 336 0159, generalplanchef

Sibbo kommun

PB 7 (Markanvändning och trafikplanering, Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94)
04131 Sibbo

Planering av markanvändning

Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957,  tf. generalplanechef

 

0