Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Östersundoms planering
PB 2100 (Folkskolegatan 1)
00099 HELSINGFORS STAD
E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@hel.fi

Rikhard Manninen, tfn 09 310 37160, generalplanechef

Ilkka Laine, tfn 09 310 37055, chef för planeringsenheten för Östersundom
Kristiina Hyväri, tfn 09 310 37454, projektsekreterare
Tuomas Lehtonen, tfn 09 310 37290, planeringsassistent

Planering av markanvändning
Sanna Jauhiainen, p. 09 310 36950, arkitekt, sanna.p.jauhiainen(at)hel.fi
Saija Miettinen-Tuoma, tfn 09 310 37374, planerare
Heidi Koponen, tfn 09 310 37497, landskapsarkitekt

Trafikplanering
Johanna Iivonen, tfn 09 310 37137, banplanering

Teknik, ekonomi och miljöteknik
Tuula Pipinen, tfn 09 310 37269

Växelverkan och kommunikation

Matti miinalainen, tfn 09 310 31520

Ansvarsområden på kartan (på finska, pdf)

Vanda stad
Stadsplaneringen
Konvaljvägen 28, 01300 Vanda
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vantaa.fi
Vanda stadsplanerings anställda (på finska)

Planering av markanvändning
Tarja Laine, tfn 050 304 1921(tarja.a.laine@vantaa.fi), stadsplaneringschef
Mari Siivola, tfn 040 336 0159, generalplanchef

Planering av markanvändning
Vesa Karisalo, tfn. 040 750 7339

Trafikplanering
Markus Holm, tfn. 043 827 0942
Tiina Hulkko, tfn. 050 304 4146

Sibbo kommun
PB 7 (Sockengården, Stora Byvägen 18)
04131 Sibbo
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sipoo.fi

Planering av markanvändning
Pekka Söyrilä, tfn. 09 2353 6731, tf utvecklingsdirektör
Kaisa Jama, tfn 09 2353 6702 eller 040 191 4521, generalplanechef

Trafikplanering
Eva Lodenius, tfn 09 2353 6713

Helsingfors stad, tomter och utveckling av markegendomen
Markförvärv
Peter Haaparinne, tfn 09 310 31864
Tom Qvisen, tfn 09 310 34201
fornamn.efternamn@hel.fi

Helsingfors stadskansliet 
Områdesbyggande
Ari Karjalainen, tfn 09 310 70686
fornamn.efternamn@hel.fi