Vad är din åsikt om Östersundomplanerna? [Planutkast]

 I detta skede är det viktigt att få in så många olika åsikter och synpunkter som möjligt, som den fortsatta planeringen sedan kan bygga på. Utkastet till Östersundoms gemensamma generalplan och det tillhörande beredningsmaterialet är den första versionen av Östersundomplanerna.

202

Metron som spårtrafikslösning [Planutkast]

I utkastet till generalplan har metron valts som lösning för spårtrafiken. Helsingfors nuvarande metrolinje skulle byggas ut från Mellungsbacka till Majvik i Sibbo.     I planen finns också en reservation för att bygga ut metron ända till Söderkulla. Metron

74

Naturen och staden i samma paket [Planutkast]

Havet och den exceptionellt fina och varierande naturen är Östersundoms trumfar. Områdets nuvarande kulturlandskap består av natur- och jordsbrukområden. Förhållandena kommer oundvikligen att förändras när stadsstrukturen växer. En utmaning för planeringen är att bevara naturvärdena samtidigt som invånarna erbjuds möjlighet

27

Tätt stadsboende i småhus [Planutkast]

En betydande andel av områdena som ska byggas är i generalplaneutkastet reserverad för stadssmåhus. Denna byggnadstyp är vanlig i Centraleuropa men relativt sällsynt i Finland där man är van vid att antingen bo i höghus eller på glest bebyggda egnahemshusområden.

39