I utkastet till generalplan har metron valts som lösning för spårtrafiken. Helsingfors nuvarande metrolinje skulle byggas ut från Mellungsbacka till Majvik i Sibbo.

 

Yleiskaavaluonnoksen metrolinjaus

 

I planen finns också en reservation för att bygga ut metron ända till Söderkulla. Metron kompletteras av anslutningsbussar. Det finns sammanlagt sex nya metrostationer, varav två ska ligga i Vanda, tre i Helsingfors och en i Sibbo:

 1. Vanda: station norr om Westerkulla gård
 2. Vanda: station i Västersundom i närheten av anslutningen till Ring III och Nya Borgåvägen
 3. Helsingfors: station i Sundbergs område
 4. Helsingfors: station i centrala Östersundom
 5. Helsingfors: station i närheten av Östersundom skola
 6. Sibbo: station på västra sidan av Immersbyvägen

Placeringen av metrospåret och stationerna kan ändras upp till flera hundra meter från planerna på generalplanen. Antalet stationer och huruvida metrospåret går under eller ovan markytan eller på en bro påverkar kostnaderna.

Metron ger ofta upphov till en stadsstruktur där kvarteren kring stationerna är tätt och områdena mellan stationerna glesare bebyggda. I Östersundom vill man att stadsstrukturen fortsätter lika jämnt längs hela metrospåret. Metron behöver minst 10 000 användare per dygn kring varje station för att vara lönsam.

Kaupunkirakenne ja liikenneratkaisut

Kaupunkirakenne ja liikenneratkaisut

Metron och snabbspårvägen med i utredningar

I preliminära utredningar granskades olika snabbspårvägs- och metrolösningar med hjälp av strukturmallar. Av resorna med kollektivtrafiken i Östersundom kommer uppskattningsvis 30 procent att riktas mot Helsingfors innerstad. För dessa resor erbjuder metron en snabb förbindelse utan byten. Metron kan också enkelt byggas ut eftersom systemet redan existerar. Till Vanda och Sibbo utvecklingsplaner passar metron bättre än snabbspårvägen.

Snabbspårvägen skulle på grund av ett tätare hållplatsnät och flera linjer betjäna områdets interna trafik bättre. I ett mer omfattande snabbspårvägnät skulle linjenätet bli mer täckande än metron. Genomförandet skulle anslutas till Spårjokerns tidtabell.

Byggandet av metron från Mellungsbacka till Majvik och av sex stationer skulle kosta uppskattningsvis 730 miljoner euro. Snabbspårvägen från Östra centrum till Majvik skulle kosta ungefär 150 miljoner euro. De årliga driftkostnaderna är av ungefär samma storleksklass i båda systemen. Då är trafiken med anslutningsbussar inkluderad i kostnaderna.

Kollektivtrafikens lösningar är stora regionala frågor. Under planprocessen bedöms verkningarna från olika spårtrafikslösningar för Östersundom. Om stamlösningen ska dessutom en närmare generalplan utarbetas.

Hur ser du kollektivtrafiken i östra Helsingfors år 2050? Hur skulle du vilja ta dig till Östersundom? Och färdas inom området? En hurudan trafiklösning skulle skapa ett bra Östersundom?

0
Bokmärk permalänk.

74 Responses

 1. Metrolinja on mielestäni utopiaa koska me kaikki tiedämme että tänne pitäisi rakentaa asuintaloja 500 000 henkilölle jotta se kannattaisi.

  Rakentaaksemme vanhaan merenpohjaan on sekin kallista ennen ja sen jälkeen kun asunnot alkavat vajota niin kuin Tuusulassa.

  Maantien raitiovaunu on ihan ok ja se nostaisi paikkakunnan pikkukylän arvoa ja viihtyisyyttä.

  1+