En betydande andel av områdena som ska byggas är i generalplaneutkastet reserverad för stadssmåhus. Denna byggnadstyp är vanlig i Centraleuropa men relativt sällsynt i Finland där man är van vid att antingen bo i höghus eller på glest bebyggda egnahemshusområden.

En småhusstad är en mångsidig, urban helhet. Tomterna är små, och två- eller trevåningshusen oftast byggda ihop med varandra och gatukanterna. Till boendet kan också arbets-, kontors- och affärslokaler anslutas. För Östersundoms områden med olika terränger och karaktärer söker man olika slags småhuslösningar.

Den täta bebyggelsen ger småhusstaden dess fördelar. På glesa egnahemshusområden är tjänsterna och kollektivtrafiken på grund av de små invånarantalen ofta dåliga. En småhusstad för med sig lokalt liv, närservice, arbetsplatser och en fungerande kollektivtrafik. På så sätt vill man skapa en attraktiv, stadslik boendemiljö.

Omfattande, enhetliga bebyggelseområden är förutsättningen för en fungerande och ekologisk småhusstad. Gatorna och kvarteren bildar ett nätverk där tjänster lätt kan placeras. Strukturen inrymmer också stadsnaturen i parker och trädgårdar.

Ett stadssmåhus bör bemöta de önskemål som människorna ställer på boende och livsstil i framtiden. Tanken om ”herren i huset” kan förverkligas också med en liten gårdsplan mitt i staden. Eller vad tycker du?

Var och hur skulle du vilja bo i Östersundom? Hurudant skulle boendet i stadssmåhus kunna vara i Östersundom? Hurudana tjänster behövs till Östersundom?

0
Bokmärk permalänk.

39 Responses

  1. Bygg stadssmåhus i Malm och Sandhamn.

    1+