Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi

Östersundomin uuden alueen rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia. Rakentamisessa muodostuu kaivumaita, joille tarvitaan välivarasto- ja loppusijoituspaikka. Östersundomin maa-aineshankkeen tavoitteena on turvata rakentamisen edellytykset ja löytää mahdollisimman vähän luonnonvaroja käyttäviä ratkaisuja. Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa 15.11.2014 esitettiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten käsittelyyn. Maa-ainesten käsittelystä tehtiin

16

Kaavaehdotus luo uudenlaista pientalokaupunkia [kaavaehdotus 2015]

Tämä vuoden 2015 kaavaehdotukseen liittyvä keskustelu on arkistoitu. Voit yhä tutustua kommentteihin. Muutettuun 26.6.2017 kaavaehdotukseen voit tutustua täällä. Östersundomista muodostuu pääkaupunkiseudulle uusi raideliikenteeseen perustuva 70 000 asukkaan kaupunginosa keskuksineen. Suunnittelua ohjaa neljä tavoitetta: 0

23

Östersundom saa energiaa auringosta [kaavaluonnos]

Östersundomiin pystytetty auringonsäteilyn mittausasema tuotti reaaliaikaista tietoa säteilymäärästä alueella. Miten tulevaisuuden Östersundom hyödyntää uusiutuvaa energiaa? Tämä kaavaluonnosvaiheen keskustelu on arkistoitu. Voit yhä tutustua kommentteihin. 0

13

Luonto ja kaupunki yhdessä [kaavaluonnos]

Meri ja poikkeuksellisen hieno ja vaihteleva luonto ovat Östersundomin valtteja. Alueen nykyinen kulttuurimaisema muodostuu luonto- ja maanviljelyalueista. Olosuhteet muuttuvat väistämättä, kun kaupunkirakenne kasvaa. Suunnittelun haasteena on luontoarvojen säilyttäminen samalla, kun asukkaille tarjotaan mahdollisuus luonnosta nauttimiseen. Tämä kaavaluonnosvaiheen keskustelu on arkistoitu.

27

Tiivistä kaupunkiasumista pientaloissa [kaavaluonnos]

Yleiskaavaluonnoksessa huomattava osa rakennettavista alueista on varattu kaupunkipientaloille. Rakennustyyppi on yleinen Keski-Euroopassa, mutta varsin harvinainen Suomessa, missä on totuttu asumaan joko kerrostaloissa tai väljillä omakotitaloalueilla. Tämä kaavaluonnosvaiheen keskustelu on arkistoitu. Voit yhä tutustua kommentteihin. Pientalokaupunki on monipuolinen, urbaani kokonaisuus. Tontit

39

Mitä mieltä olet Östersundomin suunnitelmista? [kaavaluonnos]

Suunnitteluun oli erityisen tärkeää saada mukaan mahdollisimman paljon eri mielipiteitä ja näkökulmia, kun yleiskaavan ensimmäinen luonnos valmistui keväällä 2011. Östersundomin yhteinen yleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto olivat ensimmäinen versio Östersundomin suunnitelmista. Tämä kaavaluonnosvaiheen keskustelu on arkistoitu. Voit yhä tutustua kommentteihin.

202

Metro raideliikenneratkaisuna [kaavaluonnos]

Yleiskaavaluonnoksessa raideliikenneratkaisuksi on valittu metro. Helsingin nykyistä metrolinjaa jatkettaisiin Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Tämä kaavaluonnosvaiheen keskustelu on arkistoitu. Voit yhä tutustua kommentteihin. Kaavassa on varauduttu myös metron jatkamiseen Söderkullaan asti. Metroa täydentää liityntäbussilinjasto. Uusia metroasemia on yhteensä kuusi, joista Vantaalle tulisi

74