Viralliset mielipiteet kuntien yhteisestä yleiskaavasta tulee toimittaa kirjallisesti Östersundom-toimikunnalle seuraavaan osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo
Östersundom-toimikunta
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13
sähköposti: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi

0