Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yhteisen yleiskaavan kokouksessaan 11. joulukuuta 2018.

Yleiskaavan aineisto

Yleiskaavakartta ja määräykset, päivätty 9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.6.2018 (pdf)

Kaavaselostus, 19.6.2018 (pdf)

Planbeskrivning, 19.6.2018 (pdf)

Vaikutusten arviointi, 19.6.2018 (pdf)

Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset, 19.6.2018 (pdf)

Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)

Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017 (pdf)

Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018 (pdf)

Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)

Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017 (pdf)

Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)

Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018 (pdf)

Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017 (pdf)

Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Östersundomin yhteisen yleiskaavan aineisto

 

0