Yleiskaavaehdotuksen mukaan Östersundomissa voi vuonna 2060 olla 70 000 uutta asukasta ja 15 000–30 000 työpaikkaa. Kaava avaa pääkaupunkiseudulle kasvusuunnan itään. Joukkoliikenteen rungon muodostaa metro, jota jatketaan Mellunmäestä Majvikiin. 

yhteinenostersundom_julkaisu_kartta

Kaavaehdotus kiteytettynä Yhteinen Östersundom -julkaisussa (pdf).

Suunnitelma luo uutta eurooppalaistyyppistä kaupunkia merelliseen ympäristöön ja se vastaa erityisesti pientaloasuntojen ja kohtuuhintaisten perheasuntojen kysyntään pääkaupunkiseudulla. Noin kolmasosa kaavan maa-alueesta on virkistykseen tai ulkoiluun tarkoitettua viheraluetta.

Katso video: kaavaehdotus esittelyssä

Yleiskaavaehdotus nähtävillä 26.1.–4.3.2015

 • Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, kaavamerkinnät ja -määräykset. (pdf) päivitetty 9.12.2014
 • Kaavaselostus /ehdotusvaihe (sammandrag på svenska) (pdf) päivitetty 5.11.2014
 • Havainnekuva. 27.10.2014. (pdf)
 • Teknistaloudellinen selvitys. (pdf) päivitetty 12.11.2014
 • Vaikutusten arviointi / ehdotusvaihe. (pdf) päivitetty 5.11.2014
 • Luontovaikutusten arviointi. (pdf) päivitetty 5.11.2014
 • Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066). 10.10.2014. (pdf)
 • Pientalokaupunki. 27.10.2014 (pdf)
 • Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana / Interaktion under förberedelserna av generalplanförslaget. 27.10.2014 (pdf)

Yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaali (luonnosvaihe)

 • Vaihtoehto A: ”Nähtävillä ollut” (pdf) Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta.
 • Vaihtoehto B: ”Kehitetty” (pdf) Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Vaihtoehto C: ”Luonnon ehdoilla” (pdf) Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta.
 • Vaihtoehto D: ”Raitiovaunukaupunki” (pdf) Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Vaihtoehto E: ”Rantarata” (pdf) Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Kaavaluonnosvaihtoehtojen vertailutaulukko. 7.2.2012. (pdf) Taulukko on ote Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu -raportista.
 • Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu  – Osa II: Kaavaluonnosvaihtoehdot. 27.2.2012. (pdfPäivitetty 28.3.2012.
 • Vuorovaikutusraportti – Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet. 26.3.2012. (pdf) Päivitetyssä versiossa mukana ruotsinkieliset käännökset vastineista.
 • Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 31.1.2012. (pdf)

Yleiskaavan valmisteluaineisto >>

Osallistuminen nähtävilläoloaikana >>

Usein kysyttyä >>

Päätöksenteko >>

0