Yleiskaavan valmistelussa ensimmäiseksi laaditaan kaavaluonnos, jossa tärkeimpiä ratkaistavia asioita ovat joukkoliikenteen perusratkaisu, alueelle tuleva asukas- ja työpaikkamäärä ja rakentamisalueiden rajaus.

Yleiskaavaluonnoksen kaavakartta

Yleiskaavaluonnos 24.2.2011

Yleiskaavaluonnoksessa kuvataan rakennetun ympäristön ja viheralueiden sijoittumista karkealla tasolla. Siinä määritellään mm. Sipoonkorven eteläreunan rajaus, korttelialueiden ja katujen rajautuminen Natura 2000-alueisiin ja muihin suojelualueisiin sekä tärkeimmät viherkäytävät.

Kaavaluonnoksessa asuntoja on noin 65 000–70 000 ihmiselle. Luvuissa ovat mukana alueen nykyiset 6 000 asukasta. Helsinkiin kuuluvilla alueilla asukkaita on noin 45 000, Sipoossa 12 000 ja Vantaalla 15 000.

Tärkeimmät työpaikka-alueet sijaitsevat Östersundomissa Landbon eritasoliittymän ympäristössä sekä Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän lähellä. Työpaikkoja alueelle tullee 10 000–15 000.

Yleiskaavaluonnoksen raideliikenneratkaisuna on metro. Metroasemia on yhteensä kuusi: Helsingissä kolme, Vantaalla kaksi ja Sipoossa yksi. Metro edellyttää, että alueelle tulee riittävä määrä asukkaita, yhteensä noin 10 000 asukasta ja/tai työpaikkaa kunkin metroaseman lähistöllä.

Östersundomia suunnitellaan pientalokaupunkina. Tehokkain rakentaminen on sijoitettu Porvoon moottoritien ja Uuden Porvoontien väliin metroasemien tuntumaan. Näiden ympärille on suunniteltu laajoja kaupunkimaisia pientaloalueita, joissa rakentaminen on tavanomaisiin pientaloalueisiin nähden tiiviimpää. Tiiveimmin rakennettaville alueille tulee myös kerrostaloja (yleiskaavaluonnoksessa tummimman punainen väri). Kauimpana metroasemista ja pääkaduista on perinteisempää pientaloasutusta (vaaleimman punainen alue).

0