Salmenkallio selvitysalueeksi yleiskaavaehdotuksessa

Uuden yleiskaavaehdotuksen valmistelu etenee pohjoisen metrolinjauksen pohjalta. Ratkaisua on työstetty Natura-arvioinnin yhteydessä. Salmenkalliossa lähimpänä luonnonsuojelualueita olevista alueista on suunniteltu selvitysaluetta, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin eri kaavalla.

Metro Mellunmäessä vuonna 2014. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Patrik Lindström

Metro Mellunmäessä vuonna 2014. Kuva: Patrik Lindström

Kevään 2016 aikana on työstetty yleiskaavavaihtoehtoa, jossa metrolinja on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmas Natura-alueista. Vaihtoehdossa metro kulkisi Porvoonväylän ja Uuden Porvoon tien välisellä alueella.

Käynnissä ovat Natura-arvioinnin lisäksi mm. luontovaikutusten arviointi, liikennejärjestelmäselvitys, metron rakennettavuus- ja kustannusselvitys, kaupan selvitys sekä kokonaistaloudellinen selvitys. Kaavaehdotus valmistuu alkuvuodesta ja Östersundom-toimikunta päättää sen nähtäville asettamisesta. Ehdotus olisi nähtävillä arviolta maaliskuussa.

Lisätietoa >>

Östersundomin kuulumisia voit seurata myös tilaamalla uutiskirjeen sähköpostiisi!

Tilaa uutiskirje