Pohjoisempi metrolinjaus vaihtoehtona

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tavoitteena on ollut löytää myös luonnonsuojelun kannalta hyväksyttävä maankäyttöratkaisu.

Metro Mellunmäessä vuonna 2014. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Patrik Lindström

Metro Mellunmäessä vuonna 2014. Kuva: Patrik Lindström

Kevään 2016 aikana on työstetty yleiskaavavaihtoehtoa, jossa metrolinja on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmas Natura-alueista. Vaihtoehdossa metro kulkisi Porvoonväylän ja Uuden Porvoon tien välisellä alueella.

Selvitykset metrolinjan rakennettavuudesta ja kaavan Natura-vaikutuksista valmistuvat syksyllä. Selvitysten perusteella on tarkoitus päättää, miten nähtävillä ollutta kaavaehdotusta muutetaan. Tavoitteena on asettaa muutettu kaavaehdotus nähtäville keväällä 2017.

Lisätietoa >>

Östersundomin kuulumisia voit seurata myös tilaamalla uutiskirjeen sähköpostiisi!

Tilaa uutiskirje