Östersundom-toimikunnan päätökset 10.4.2018

Östersundom-toimikunta kokoontui 10.4.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf)

Kokouksessa tehdyt päätökset:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityksen mukaan

2. Pöytäkirjatarkastajien valinta

Esityksen mukaan

3. Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan

3. Lausunto Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta

Esityksen mukaan

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä  päätöksentekosivustolla: yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko